Lapas

svētdiena, 2016. gada 1. maijs

Kopsapulcē pieņemtie lēmumi 30.04.2016.

1. Uzņemt trīs jaunus biedrus
2. Apstiprināt 2015.gada pārskatu
3. Apstiprināt darbu un budžeta plānu 2016.gadam
4. Apstiprināt piecgades perspektīvo galveno darbu plānu
5. Veikt esošā elektrotīkla koka stabu posma kapitālo remontu, nomainot visus koka stabus, kopējās remonta izmaksas aptuveni 6700,00EUR
7. Remontam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai vākt papildu līdzekļus 50,00EUR apmērā no katra biedra. Maksājums elektrotīkla remontam jāveic līdz 2016.gada 15.jūnijam
8. Atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likuma grozījumiem papildināt statūtu 5.2.4. punktu ar teikumu - Paziņojumu par biedru kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību nosūta visiem biedriem vismaz 10 dienas pirms sapulces uz biedru reģistrā norādītajām elektroniskā pasta adresēm.
9. Noteikt statūtu 6.1. punktā, ka Sabiedrības minimālais pamatkapitāla apmērs ir 6146,81EUR
10. Grozīt Kārtības ruļļa 3.3. punktu,  nosakot iestāšanās maksu 56,8 EUR apmērā
11. Papildināt Kārtības rulli ar 5.9. punktu - Biedram jānodrošina nepārtrauktu pieejamību individuālajai elektrības sadales kastei un elektrības skaitītājam
12. Slēgt līgumu ar ārpustiesas parādu piedziņas uzņēmumu
13. Biedru naudas un elektrības maksājumu parādniekiem atslēgt elektrību, gadījumos, kad parādu nomaksa nav veikta 3 mēnešus pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas
14. Zāles pļaušanai iegādāties trimeri

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru