Lapas

svētdiena, 2016. gada 1. maijs

Papildus līdzekļi kapitālajam remontam elektrotīklā

DKS "Misas lauki" biedru kopsapulcē 2016.gada 30.aprīlī, izvērtējot situāciju elektrotīkla koka stabu posmā un izskatot visus piedāvātos remonta variantus, pieņemts lēmums veikt elektrotīkla koka stabu posma kapitālo remontu, nomainot visus koka stabus un uzstādot AMKA kabeli (izolēts elektrības kabelis).

Remonta izmaksas atbilstoši izvēlētā uzņēmuma sastādītajai tāmei plānotas aptuveni 6700,00EUR apmērā.

Lai nodrošinātu finansējumu remonta veikšanai, pieņemts lēmums vākt papildu līdzekļus 50,00EUR apmērā no katra zemesgabala īpašnieka.

Iemaksa bankas kontā jāveic līdz 2016.gada 15.jūnijam, maksājuma pamatojumā, jānorāda, ka tā ir iemaksa elektrotīkla remontam.

Piemērs: "Iemaksa elektrotīkla remontam Misa Nr.230"

Rekvizīti sadaļā maksājumu kārtība http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tiklīdz bankas kontā būs saņemtas 2/3 no nepieciešamās summas tiks uzsākti remontdarbi.

Remontdarbu laikā aptuveni vienu nedēļu jābūt gataviem elektrības atslēgumiem dienas laikā(naktī un brīvdienās elektrības padeve būs).

Par atslēgumu laiku iedzīvotāji tiks informēti iepriekš.

Pēc remonta pabeigšanas iegūsim elektrotīkla posmu, kuru varēsim ekspluatēt vismaz 30 gadus.
Līdzšinējais ir nokalpojis 33 gadus.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru