Lapas

pirmdiena, 2017. gada 2. janvāris

Jauni elektrības skaitītāji

Lai paaugstinātu elektroenerģijas uzskaites precizitāti un uzsāktu vecāko individuālo elektroenerģijas skaitītāju pakāpenisku nomaiņu informējam, ka ir iespēja pieteikties un iegādāties pilnīgi jaunus sertificētus elektroniskos skaitītājus, kas atbilst arī Latvenergo standartiem.

Izmaksas -
skaitītāja cena 65,00EUR, ja pieteiksies vismaz 10 lietotāji. Skaitītājus iegādāsies DKS "Misas lauki", biedriem būs iespēja par tiem norēķināties vairākos mēnešos.
Uzstādot jaunu skaitītāju, tā nomaiņu veic DKS "Misas lauki" bez papildu maksas.

Skaitītājs bez pārbaudes būs lietojams 12gadus.

Šobrīd lielai daļai Misas lauku elektrotīkla individuālajiem skaitītājiem tuvojas kārtējās pārbaudes termiņš, līdz ar to tie jāved uz laboratoriju. Izmaksas katram lietotājam (skaitītāja noņemšana, pagaidu skaitītāja uzstādīšana, skaitītāja nogāde uz laboratoriju, pārbaude, regulēšana, sertificēšana, skaitītāja atvešana un uzstādīšana) sastāda ne mazāk kā ~35EUR.

Prioritāri ir maināmi skaitītāji patstāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī trīs fāžu skaitītāji ar uzskaiti tikai līdz 4 skaitļiem un skaitītāji ar izgatavošanas datumu līdz 2000.gadam.

Pirmajiem 10 skaitītājiem jāpiesakās līdz 2017.gada 20.janvārim (e-pastā, SMS vai telefonsiki).
Piegāde un uzstādīšana var notikt jau šomēnes.

Individuālā elektroenerģijas patēriņa uzkaites precizitātes uzlabošana būs viena no 2017.gada aktualitātēm!

Turpinājums-
http://misaslauki.blogspot.com/2017/01/jaunie-elektribas-skaititaji-ii.html

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru