Lapas

piektdiena, 2017. gada 13. janvāris

Darbu plāns 2017.gadam

 1. Veikt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus
 2. Uzstādīt papildus 3 energoefektīvās LED ielu apgaismojuma lampas uz galvenā ceļa
 3. Turpināt elektrības zudumus mazinošus pasākumus
 4. Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai
 5. Turpināt remontēt perimetra žogu
 6. Pabeigt galvenās iebrauktuves Misas laukos sakārtošanu
 7. Nodrošināt ceļmalu un grāvju izpļaušanu vismaz divas reizes sezonā
 8. Greiderēt ceļus
 9. Attīstīt sporta laukumu
 10. Organizēt Līgo atzīmēšanu ar sportiskām aktivitātēm
 11. Veikt nepieciešamos ūdens apgādes sistēmas remontus
 12. Remontēt noliktavas ēkas jumtu
 13. Remontēt tiltiņu uz sporta laukumu
Ikgadējie uzturēšanas darbi -
1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā


Biedri tiek aicināti iesniegt priekšlikumus darbu plānam līdz 2017.gada 1.aprīlim

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru