Lapas

svētdiena, 2020. gada 16. augusts

Kopsapulce 2020/2

 2020.gada 12.septembrī notiks 

DKS "Misas lauki" kopsapulce.

Norises vieta un laiks: 
Baldones pagasts, Baldones novads, VALDES 
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00

Darba kārtība:
1. Jaunu biedru uzņemšana;

2. Īss kopsavilkums par paveikto un aktualitātēm 2020.gadā atbilstoši darbu plānam;


3. Informācija un apspriede par novadu reformu un tās ietekmi uz mūsu ciematu 2021;


4. Melnā seguma uzklāšana 2021;


5. Centrālās ūdensapgādes sistēmas attīstība;


6. Apsaimniekošanas līgums;

7. Kārtības ruļļa jaunā redakcija;

8. Statūtu aktualizēšanas darba grupa;

9. Ciemata 40 gadu jubilejas svinības 2021;

10. 2021.gada un turpmāko gadu budžeta un nepieciešamo galveno darbu plānošana;


11. Dažādi jautājumi.


Gadījumā, ja uz sapulci neieradīsies pietiekams biedru skaits (nebūs kvoruma), nākamā (ārkārtas) kopsapulce tiek sasaukta 2020.gada 12.septembrī plkst.11.15 tajā pašā vietā ar iepriekš minēto darba kārtību.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru