Lapas

piektdiena, 2019. gada 5. jūlijs

Lielāki un mazāki darbi Misas lauku saimniecībā vasaras sākumā 2019

Veicot darbus Misas laukos atbilstoši darbu plānam, faktiskajām vajadzībām un iedzīvotāju lūgumiem, vasaras sākumā...

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pie ieejām ML teritorijā uzstādītas informatīvas plāksnes par videonovērošanas esamību

Kopumā uzstādīti 4 brīdinājumi

Veikta vairāku grāvju gultnes pārtīrīšana

Mazāks grāvis šķērsielā prasīja būtiskus darba ieguldījumus, lai nodrošinātu ūdens aizplūšanu

Sens celms krustojumā, kas traucēja satiksmei, īpaši sniega tīrīšanai. Atrakts, nozāģēts, zeme izlīdzināta

Nozāģēts zem zemes virskārtas līmeņa

Laukums izlīdzināts

Veikta vairāku ūdens pieslēgumu apkope

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma izveidoti 2 jauni individuālie pieslēgumi centrālajai ūdensapgādes sistēmai

Uzstādītas 2 informatīvas plāksnes uz žoga


Nomainīts viens pieslēguma kabelis, sakarā ar lokāliem īssavienojumiem

Par atlīdzību sniegts atbalsts iekšējo teritoriju izpļaušanā

Izpļauts grāvis gar ML ziemeļu robežu, lai sagatavotu to gultnes attīrīšanai


Veikti vairāki nelieli ūdensapgādes sistēmas remonti, lai novērstu nevajadzīgu ūdens noplūšanu

Teritorija uzturēta kārtībā un nopļauta

Nopļauta teritorija iebraucot ML

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru