Lapas

piektdiena, 2019. gada 22. novembris

Kopsavilkums par centrālās ūdens apgādes sistēmu 2019

2019.gadā kopējais ūdens patēriņš no centrālās ūdens apgādes sistēmas 9316m3 ūdens.
Tiešās uzturēšanas izmaksas EUR:
Elektrība ūdens sūkņa darbībai - 431,24
Ūdens skaitītāja maiņa - 84,58
Dabas resursu nodoklis - 381,89
Remonta materiāli (krāni, pārejas, blīvējumi, krāsa, otas, cimdi, citi piederumi) - 74
Kopā 971,71

Tādējādi 1 ūdens m3 izmaksas 2019.gadā sastādīja - 0,1043EUR

Dažādi fakti:
- Ziemā uz 2019.gadu nolauzts viens publiskais ūdens krāns, kurš atrasts turpat 150m attālumā un pavasarī atjaunots;
- Sezonas laikā bijuši tikai 2 īslaicīgi aptuveni 20min atslēgumi, kas veikti ūdens vada bojājumu operatīvai novēršanai;
- 5 ūdens krāni nomainīti neatslēdzot sistēmu - nomaiņa zem spiediena;
- Ierīkoti 4 jauni individuālie pieslēgumi;
- 5 gadījumos sniegts atbalsts biedriem individuālo pieslēgumu remontos(izdevumus sedza konkrētie biedri);
- Par galveno cēloni ūdens vada remontiem uzskatāma korozija, tādēļ visur, kur tehniski iespējams, remontos izmantotas PVC detaļas;
- Sistēmas spiediens uzturēts 1,5 - 1,7 atmosfēras, 1,7 atmosfēru spiediens konstatēts pirmajā šķērsielā pa kreisi, zemākā iela ciematā attiecībā pret ūdens torņa tvertni. Kā zināms mūsu sistēmā spiedienu uztur ūdenstornis, bet ūdens sūknis veic tikai uzpildes funkciju;
- Atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai, ūdeni no mūsu artēziskā urbuma varam izmantot tikai 210 dienas gadā, diennaktī maksimālais patēriņš 50m3, visā periodā 10500m3. Šobrīd ir nosūtīts lūgums Valsts Vides dienestam palielināt noteiktos limitus, sakarā ar pēdējo gadu sausajām vasarām un iedzīvotāju pieprasījumu pēc ilgāka ūdens apgādes perioda. Ūdens patēriņš 2018.gadā 10460m3;
- Ūdens sūknis, lai gan ir novērojamas nodiluma pazīmes, joprojām turpina darboties. Budžetā tiek uzturēti līdzekļi, lai nepieciešamības gadījumā to varētu operatīvi nomainīt.

Nākamajā gadā:
 - lai uzlabotu ūdens kvalitāti un pagarinātu ūdens torņa kalpošanas laiku, paredzēts attīrīt ūdens tvertnes iekšpusi no korozijas un pārklāt to ar speciālu emaljas krāsojumu;
- būs nepieciešams veikt čuguna cauruļu remontu/nomaiņu pie ūdens torņa, iemesls korozija;
- jāveic kārtējās ūdens analīzes, kuru veikšanas periods ir divi gadi.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru