Lapas

otrdiena, 2024. gada 9. aprīlis

Kopsavilkums par 2023.gadu

 


Veikti ikgadējie ikdienas ML ciemata uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti, uzstādīti vairāki jauni skaitītāji, pēc nepieciešamības mainīti kabeļi līdz GVL, sadales kastu apkope un krāsošana).

2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu, attīrot aizsērējumus). Veikta arī grāvju tīrīšana ārpus ciemata.

3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 5x).

4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāra sīko bojājumu novēršana).

5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).

6. Uzturēt apgaismojumu darba kārtībā.

7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, tai skaitā ap šķirošanas konteineriem, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).

8. Veikta regulāra koplietošanas teritorijas zālāju pļaušana (gar galveno ceļu, sporta laukums; pārējā teritorija).


 Papildus darbi:

1.  Veikta ceļu padziļinātā greiderēšana, lai izveidotu vai atjaunotu ceļa profilu Greidera pakapojums 446,22EUR.


2. Veikta ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošana -  Galakroga, Rīgas, Dzelzāmura, Leitišu, Vecstūru ielā un citos atsevišķos posmos. Šķembu izmaksas - 2485,15EUR.


3.  Uzstādīta laterna pieturā. Darbs - brīvprātīgie, materiāli ieprikti iepriekš.


4.  Organizēt Misas lauku 42gadu jubilejas svinības. Balle bija, ar mūziku, piepūšamajām atrakcijām, uzkodām un torti. Izmaksas 700EUR.


5.  Veikta Rīgas ielas pretputekļu apstrāde.


6. Uzstādīts jauns soliņš Piena punktā. 250EUR (soliņš, vietas sagatavošana, piegāde, uzstādīšana).


7. Veikt žoga pie ūdenstorņa remontu. Paveikts, bez izmaksām.


8. Organizēt meža ciršanas darbus, atbilstoši situācijai - nav saņemti vērā ņemami piedāvājumi cirsmas pirkšanai.


9. Veikt kārtējo zaru un krūmu apzāģēšanu, vietās, kur tie traucē satiksmei, elektrotīklam vai ūdensapgādes sistēmai - paveikts, kopējās izmaksas 300EUR (pakalpojums ar motorzāģi)


10. Organizēt Rīgas ielas asfaltēšanas darbus, atbilstoši situācijai - pašvaldība līdzfinansējumu nepiešķīra, darbs atlikts. Izmaksas pārāk augstas.


 

Citi saimnieciskie darbi:


1.Atbalsts biedriem dažādās situācijās - atbalsts sniegts gan organizējot dažādus darbus, gan iesakot kontaktus darbu veikšanai.


2.Darbi atbilstoši individuāliem lūgumiem - vasaras garumā par atlīdzību DKS veikta individuālo teritoriju pļaušana un uzturēšana.


Administratīvie darbi:


1. Uzturēt kārtībā dokumentāciju - paveikts.


2. Kontrolēt maksājumu kārtības ievērošanu - paveikts, mēdz būt arī kavējumi.


3. Kontrolēt kārtības ruļļa ievērošanu - prasības ievērotas, izaicinājumu ar būtiskiem pārkāpumiem nav bijis. Jāuzlabo ātruma ievērošanas prasību ievērošana.


4. Kārtības ruļļa aktualizēšanu - paveikts.


5. Regulāri iesniegt atskaites VID, VVD, Elektrum u.c. - paveikts.

 

Dažādas izmaksas:

Dabas resursu nodoklis 417,87EUR

Laternu elektrība 300EUR

Ūdenssūkņa elektrība - 872,56EUR (4768,09kWh)

Darbaspēka nodokļi 1800EUR

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru