Lapas

sestdiena, 2020. gada 4. janvāris

Biedra naudas samaksas kārtība 2020

Atbilstoši 2019.gada 28.aprīļa kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem, biedra naudas apmērs no 2020.gada 1.janvāra, ja biedra īpašumā vai lietošanā ir zemesgabals, kas nepārsniedz 600m2 noteikts 70EUR apmērā (līdzšinējo 50EUR vietā). Par platību virs 600m2, noteikta biedra naudas piemaksa 0,03EUR apmērā par m2. Tādējādi, piemēram, par otru 600m2 lielu zemesgabalu turpmāk jāpiemaksā 18EUR (līdzšinējo 10EUR vietā), kopā 88EUR, bet, ja, piemēram, papildus zemesgabala platība ir 100m2, tad piemaksa ir 3EUR, kopā 73EUR. Par meža platību Misas lauku teritorijā biedra naudas piemaksa nav jāveic.

Misas laukos reģistrēti 48 biedri, kam mūsu ciematā pieder vairāk kā 600m2 liels zemesgabals, kas uzskatāma par pilnībā dabisku un apsveicamu attīstības tendenci, lielākoties biedri iegādājušies blakus zemesgabalus savu saimniecību attīstīšanai.

Lai nodrošinātu precizitāti, DKS "Misas lauki" biedra naudas apmēru katram biedram aprēķinās vadoties no Valsts zemes dienesta informācijas, kas pieejama publiski
https://www.kadastrs.lv/#
šajā vietnē sadaļā meklēt īpašumus jāieraksta īpašuma nosaukums, piemēram, Misa Nr.35, tādējādi ir iespējams uzzināt platību.

Biedra naudas maksājums vismaz 40EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.martam, atlikušais biedra naudas maksājums jāveic ne vēlāk kā līdz 31.maijam.

Biedri, kas biedru reģistrā norādījuši savu e-pasta adresi, līdz nākamā gada 31.janvārim saņems rēķinu ar informāciju par biedra naudas apmēru un nomaksas termiņu, kā arī citu noderīgu informāciju

Biedri, kas līdz šim nav iesnieguši informāciju par e-pasta adresi,  paziņojumu par e-pasta adresi var nosūtīt uz misaslauki@inbox.lv.

Ja biedram nav e-pasta adrese, tad individuāli par to jāziņo un rēķins tiks nosūtīts uz pasta adresi.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru