Lapas

ceturtdiena, 2015. gada 22. oktobris

Misas lauku elektrotīkls


2015.gada augusta un septembra kopsapulcēs tika apspriesta nepieciešamība nomainīt elektrotīkla sapuvušo stabu pie transformatora, jo bija acīmredzams, ka stabs ir bojāts. Izskanēja vairākas iespējamo izmaksu cenas sākot no 300 līdz pat 2000 EUR par viena staba nomaiņu. Misas lauku vadība apzvanīja vairākus uzņēmumus, kas nodarbojas ar šāda veida elektromontāžas darbiem. Telefoniski vislētāko piedāvājumu izteica uzņēmums SIA "Kvēle", kuram tika lūgts atbraukt novērtēt situāciju klātienē un sastādīt tāmi diviem risinājumu variantiem staba nomaiņai un posma aizstāšanai ar pazemes kabeli.
2015.gada 12.oktobrī saņemtas tāmes (materiāli un darbs):
- posmu aizstāt ar pazemes kabeli - 1829,52 EUR.
- viena staba nomaiņu trijkājim uzņēmums atsakās veikt, pamatojoties ar drošības un citiem apsvērumiem, jāmaina esot visa trijkāja konstrukcija, kas izmaksā 1805,51 EUR.

Konsultējoties ar citiem elektriķiem iegūta apstiprinoša informācija, ka vienu stabu šādā situācijā nemainot.
Pazemes kabeļa tāmes gadījumā, to iespējams samazināt atsevišķus darbus neveicot un dažus darbus veicot pašu spēkiem, samazinājums varētu būt līdz pat 800 EUR. Tomēr šādā gadījumā tas nebūtu parasts elektrotīkla remonts, bet gan pārbūve un tādam darbam ir nepieciešams projekts un saskaņošana, kas rada vēl papildus izmaksas. Tātad izmaksas būtu aptuveni 1000EUR + projektēšanas saskaņošanas izdevumi.

Situācija ar to nebeidzas, jo saskaņā ar Misas lauku elektrotīkla apskates laikā uzņēmuma pārstāvja sniegto informāciju, tikpat sliktā stāvoklī ir arī trijkājis, kas atrodas turpat netālu 193 zg. teritorijā.
Līdz ar to jāmaina arī tas.

Šobrīd finanšu līdzekļu trūkuma dēļ faktiski nav iespējams paveikt nevienu no šiem darbiem. Pozitīvais moments ir tas, ka vairāki elektriķi norādījuši, ka neskatoties uz to, ka stabs pie transformatora ir bojāts, tas varot nostāvēt vēl gadu vai pat divus gadus.

Konsultējoties ar dažādiem speciālistiem saņemta informācija, ka elektrotīkla koka stabi periodiski ir jāmaina. Mūsu gadījumā tīkls būvēts 80to gadu sākumā un ļoti iespējams, ka strauji tuvojas brīdis, kad būtu jānomaina visi Misas lauku elektrotīkla koka stabi. Tāpat ir jāveic arī citi sakārtošanas un modernizācijas pasākumi.

Ņemot vērā to, ka šāda mēroga darbus nav iespējams paveikt par ikgadējo biedru naudu iemaksām, jo tam ir nepieciešams ievērojams finanšu līdzekļu ieguldījums, ikvienam zemes īpašniekam Misas laukos ir jāsāk domāt par to vai investēt finanšu līdzekļus esošā DKS elektrotīkla sakārtošanā vai meklēt citus risinājumus, kā piemēram, to izdarīja kaimiņu DKS "Sarmas lauki", pārejot uz individuāliem pazemes elektrības pieslēgumiem AS "Sadales tīkli" elektrotīklam.

Priekšlikumus vēlamai turpmākai rīcībai lūdzu rakstīt komentāros vai sūtīt uz misaslauki@inbox.lv


Tēmas turpinājums:

Misas lauku elektrotīkls II http://misaslauki.blogspot.com/2015/11/misas-lauku-elektrotikls-ii.html

Misas lauku elektrotīkls III http://misaslauki.blogspot.com/2015/12/misas-lauku-elektrotikls-iii.html


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru