Lapas

ceturtdiena, 2017. gada 7. septembris

Prioritāte 2018.gadā

Virzoties uz priekšu atbilstoši piecgades darbu plānam 2018.gadā prioritāte būs grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšana. Darbam paredzēts piesaistīt traktortehniku, kā arī veikt izsmeltās grunts izvešanu, lai iztīrīšanas efekts saglabātos ilgstošā laika periodā.
Šobrīd uzsākta darbu plānošana un tehnikas pakalpojumu sniedzēju apzināšana.
Paralēli notiek darbs, lai panāktu maģistrālā grāvja iztīrīšanu jau aiz Misas lauku robežām.

Atceroties iepriekšējās prioritātes -
2016.gadā prioritāte bija elektrotīkla koka stabu posma kapitālais remonts - darbs paveikts pilnā apmērā atbilstoši plānotajam.
2017.gadā prioritāte bija ceļu seguma virskārtas atjaunošana, darbs paveikts divos posmos, iesākot darbu ziemā un pabeidzot pavasarī, viss noritējis atbilstoši plānotajam.

Savukārt, kā 2019.gada prioritāte, plānota ūdensapgādes sistēmas centrālā ūdensvada nomaiņa zem galvenā ceļa.


Grāvis pavasarī

No meža Misas lauku teritorijā ieplūstošie ūdeņi

Maģistrālais grāvis aiz Misas lauku robežām upes virzienā

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru