Lapas

ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis

Gatavojoties kopsapulcei

Atbilstoši darba kārtībai kopsapulcē paredzēts izskatīt
1. Jaunu biedru uzņemšanas apstiprināšana -
DKS "Misas lauki" iestājušies 3 jauni biedri, atbilstoši statūtiem lēmumu par uzņemšanu ir jāapstiprina kopsapulcei.
2. Pārvaldnieka un padomes atskaite par paveikto -
Lielākā daļa informācijas par veiktajiem darbiem pirmajos 7 mēnešos jau šobrīd ir atrodama mājaslapā, kopsapulcē būs uzsvars uz svarīgākajiem darbiem un pārskatu par 2015.gadu.
3. Darbu plāna un budžeta apstiprināšana
Darbu plāns 2016 un tuvākajiem pieciem gadiem ir atrodams mājaslapā, budžeta plāns pieejams uz ziņojumu dēļa, kopsapulcē būs nepieciešams to izskatīt un apstiprināt.
4. Elektrotīkla remonta jautājums
Galvenais kopsapulces jautājums: mūsu elektrotīklā ir 14 koka stabi, kuriem nepieciešams remonts vai to nomaiņa, sakarā ar acīmredzamām bojājumu pazīmēm un ekspluatācijas termiņa iztecēšanu. Lēmums par šādu remontu, lielo izmaksu dēļ, jāpieņem kopsapulcei. Uz doto brīdi atrasti vairāki piedāvājumi mūsu elektrotīkla remontam, izmaksas ir sākot no 4000 EUR līdz pat 7500EUR. Būs jāpieņem lēmums par remonta variantu, kuru izvēlamies, un papildus līdzekļu vākšanu, jo ar tradicionālajām ikgadējām biedru naudas iemaksām remonta izmaksas nosegt nebūs iespējams.
Papildus informācija atrodama mājaslapā -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/misas-lauku-elektrotikls-2015.html
http://misaslauki.blogspot.com/2015/11/elektrotikla-problemvietu-foto.html
http://misaslauki.blogspot.com/2015/11/misas-lauku-elektrotikls-ii.html
http://misaslauki.blogspot.com/2015/12/misas-lauku-elektrotikls-iii.html
5. Statūtu grozīšana
Sakarā ar 2016.gada grozījumiem Kooperatīvo sabiedrību likumā, DKS statūtos jāgroza punkti, kas nosaka sapulces sasaukšanas kārtību. Kā arī būs nepieciešams precizēt sabiedrības pamatkapitāla apmēru, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra norādījumiem, sakarā ar to, ka tas pēdējo reizi darīts 2005.gadā.
6. Kārtības ruļļa papildināšana
Kārtības rulli nepieciešams papildināt ar punktiem par elektrības skapja pieejamības nodrošināšanu, kā arī precizēt jautājumu par ugunskuru kurināšanu Misas lauku teritorijā.
7. Dažādi jautājumi
Parādu piedziņas rezultāti,  sadarbība ar parādu piedzinējiem u.c.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru