Lapas

trešdiena, 2016. gada 6. aprīlis

Kopsavilkums - 2016.gada pirmie trīs mēneši

Jaunais gads sācies gan ar jauniem darbiem, gan ar iepriekšējā gadā iesākto darbu turpinājumu -

 1. Veikts ūdens apgādes sistēmas kontrollūku remonts.
 2. Veikts perimetra žoga remonts, novēršot lielākos bojājumus.
 3. Organizēta viena lielāka mēroga talka teritorijas sakopšanai, sīkāka informācija http://misaslauki.blogspot.com/2016/01/talkas-16012016-rezultati.html
 4. Organizētas vairākas mazāka mēroga talkas elektrotīkla aizsargjoslas atbrīvošanai no krūmiem un kokiem.
 5. Lielāko bīstamo koku zāģēšanai pieprasīta un saņemta koku ciršanas atļauja, kā arī veikta konsultēšanās ar speciālistu, pēc atzinuma jau 3 no 5 kokiem nozāģēti.
 6. Elektrotīkla apsaimniekošanas vajadzībām iegādātas un nogādātas uz Misas laukiem kāpnes, kāpšanai lielā augstumā.
 7. Sakārtota Misas lauku noliktava.
 8. Sakopta sporta laukuma un sapulču vietas teritorija.
 9. Iegādāta un pie administratīvās ēkas uzstādīta jauna pastkaste.
 10. Veikts iekšējās elektroinstalācijas remonts administratīvajā ēkā.
 11. Turpinās darbs pie materiālu vākšanas sporta laukuma attīstīšanai. Ir pieteikušies vairāki biedri, kas gatavi atbalstīt šo projektu, tomēr nepieciešamo materiālu vēl ir daudz.
 12. Sniegotajā periodā 4 reizes nodrošināta sniega notīrīšana no ceļiem sadarbībā ar Baldones novada pašvaldības ceļu dienestu, tādējādi arī ziemā biedriem ir bijusi nodrošināta piekļuve saviem īpašumiem.
 13. Veikta pirmreizējā pēcziemas galvenā ceļa greiderēšana. Pasūtīta greiderēšana arī atsevišķiem sānu ceļiem vēlākā pavasarī.
 14. Pasūtīta pirmā ielu apgaismojuma LED lampa. Piegāde un uzstādīšana tiek plānota aprīļa vidū.
 15. Veikta viena bojātā skaitītāja nomaiņa un četru pieslēgumu detalizēta pārbaude.
 16. Turpinās darbs pie elektrības zudumu samazināšanas.
 17. Tiek vākta informācija par elektrotīkla remonta iespēju izmaksām.
 18. Lai samazinātu grāmatvedības pakalpojumu izmaksas, veikta DKS apkalpojošās grāmatvedes nomaiņa.
 19. Pasūtīts un saņemts revidenta atzinums par DKS darbību 2015.gadā.
 20. Vairākkārt apsekota Misas lauku teritorija (tai skaitā nakts laikā) un veikta elektrības skaitītāju rādījumu kontrole.
 21. Katru mēnesi tiek aktualizēta informācija uz ziņojumu dēļa gan ar elektrības nomaksas rādītājiem, gan ar citu svarīgu informāciju, tai skaitā budžeta plānu un finanšu līdzekļu izlietojuma informāciju.
 22. Tiek veikts darbs pie biedru reģistra aktualizēšanas un sakārtošanas.
 23. Notiek gatavošanās darbi Lielajai talkai.
Lielākie izdevumi - revidentes pakalpojumi 300,00 EUR, alumīnija kāpņu iegāde 144,99 EUR, strādnieku algošana 60,97 EUR (alga, algas nodokļi), meistara pakalpojumi 107,60 EUR (nodrošinātie materiāli žoga un kontrollūku remontam, alga, algas nodokļi), elektriķa pakalpojumi 71,73 EUR (nodrošinātie materiāli, alga, algas nodokļi), dažādi sīkie elektromateriāli 45,00 EUR, pastkaste 13,99 EUR.


Elektriķis veic remontdarbus

Novērsta putnu iekļūšanas iespēja administratīvajā ēkā

Šādi tuvumā izskatās individuālo pieslēgumu vadi, pakāpeniski mainīsim

Sakopta teritorija

Viens no bojātajiem žoga posmiem pirms remonta

Pēc remonta

Bojātā pastkaste

Jaunā pastkaste

Viena no lūkām pirms remonta

Vēl viens žoga posms pirms remonta

Lūka pēc remonta

Lūka pēc remonta

Uzlabotie vārtiņi pie transformatora

Nokaltusī priede tiks izmantota sporta laukumā

Žogs pēc remonta
Paldies visiem par sadarbību!

Informācija par iepriekšējiem trim mēnešiem - http://misaslauki.blogspot.com/2015_12_01_archive.html

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru