Lapas

otrdiena, 2019. gada 8. janvāris

Jaunais elektrības tarifs 2019

Veicot maksājumus 2019.gada janvārī, par 2018.gada decembrī patērēto elektroenerģiju, piemērojams tarifs 0,167EUR/kWh. Neskatoties uz to, ka jau no septembra Misas lauki saņēma rēķinus no piegādātāja atbilstoši tarifam 0,172EUR/kWh, līdz ar to radās zaudējumi, tika izpildīts rudens kopsapulcē solītais, saglabāt vietējo tarifu nemainīgu līdz jaunajam gadam.
Savukārt turpmāk, veicot maksājumus par 2019.gadā patērēto elektroenerģiju, jāpiemēro tarifs 0,185EUR/kWh.

Elektrības tarifā atbilstoši noslēgtajam līgumam un piestādītajiem rēķiniem ietilpst:
1. Maksa par elektroenerģiju;
2. Elektroenerģijas nodoklis;
3. Maksa par IAA strāvas lielumu 160A;
4. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu;
5. Obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie);
6. Obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija);
7. Jaudas obligātā iepirkuma komponente par ampēriem;
8. Pievienotās vērtības nodoklis 21% .
Papildus tarifā 0,185EUR/kWh ietvertas DKS elektrības sadales izmaksas, kas atkarībā no patērētā elektroenerģijas apjoma, tarifā svārstās no 0,005EUR/kWh līdz 0,015EUR/kWh. Gada griezumā DKS budžetā, kā līdzfinansējums ar elektrotīkla uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai, šī iemaksa veido aptuveni 1200EUR.

Tuvākajā laikā, sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas attiecināmi uz elektroenerģijas tarifu noteikšanu - īpaši obligātā iepirkuma komponentēm, iespējamas papildus izmaiņas arī Misas lauku vietējā tarifā. Izmaiņas iespējamas gan tarifa pieauguma, gan samazinājuma virzienā.

Iepriekšējais ieraksts par elektroenerģijas tarifa izmaiņām-
http://misaslauki.blogspot.com/2018/11/elektribas-tarifs-no-2019gada-1janvara.html

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru