Lapas

otrdiena, 2019. gada 1. janvāris

Kopsapulce II 2020

 2020.gada 12.septembrī notiks 

DKS "Misas lauki" kopsapulce.

Norises vieta un laiks: 
Baldones pagasts, Baldones novads, VALDES 
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00
Papildus būs iespēja nodot balsojumu par izskatāmiem jautājumiem elektroniski.

Darba kārtība:
1. Īss kopsavilkums par paveikto un aktualitātēm 2020.gadā atbilstoši darbu plānam;


2. Informācija un apspriede par novadu refomu un tās ietekmi uz mūsu ciematu 2021;


3. Melnā seguma uzklāšana 2021;


4. Centrālās ūdensapgādes sistēmas attīstība;


5. Apsaimniekošanas līgums;

6. Kārtības ruļļa jaunā redakcija;

7. Statūtu aktualizēšanas darba grupa;

8. Ciemata 40 gadu jubilejas svinības 2021;

9. 2021.gada un turpmāko gadu budžeta un nepieciešamo galveno darbu plānošana;


10. Dažādi jautājumi.


Gadījumā, ja uz sapulci neieradīsies pietiekams biedru skaits (nebūs kvoruma), nākamā (ārkārtas) kopsapulce tiek sasaukta 2020.gada 12.septembrī plkst.11.15 tajā pašā vietā ar iepriekš minēto darba kārtību.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru