Lapas

ceturtdiena, 2019. gada 21. februāris

Biedra nauda 2019

Atgādinājums:
biedra naudas maksājums pamatlikmes 50EUR apmērā ir spēkā tikai līdz 31.martam. Piemaksa par papildus gruntsgabalu 10EUR.

Vairāk informācijas sadaļā Maksājumu kārtība
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html


Rekvizīti:
DKS „Misas lauki”, reģ. Nr. 40003444674,
Norēķinu konts Nr. LV65UNLA0050006812670,
a/s “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X
 
Maksājumu pamatojumā obligāti jānorāda gruntsgabala numurs,
piemēram, "Biedra nauda Misa Nr.230 par 2019.gadu"
 
DKS "Misas lauki"
no saņemtajām biedru naudas iemaksām nodrošina:
elektrības saņemšanu no piegādātāja, izmantojot Sabiedrības elektrotīklu;
centrālo ūdensapgādi siltajā sezonā;
sporta/bērnu rotaļu laukumu;
grāvju meliorācijas sistēmas funkcionēšanu;
- perimetra nožogojumu;
- galvenā ceļa videonovērošanu un citus drošības pasākumus;
ceļu uzturēšanu – šķembu seguma līdzināšanu, sniega tīrīšanu, appļaušanu;
- iedzīvotāju interešu aizsardzību novada līmenī (piemēram, Rail Baltica projekts, grants autoceļa V1010 uzturēšana u.c.);
- informatīvu Interneta vietni ar aktuālo informāciju mūsu ciematā;
- apziņošanu ar SMS;
- galvenā ceļa apgaismošanu ar LED energoefektīvajām lampām;
- atbalstu biedriem citos jautājumos.
 
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru