Lapas

svētdiena, 2018. gada 30. decembris

Bebru dambis II 2018

Pēc Baldones novada domes (2018.gada 15.decembrī)  informēšanas par radušos situāciju uz maģistrālā grāvja netālu no Misas lauku teritorijas, 2018.gada 28.decembrī ieradās Ceļu dienesta traktortehnika, kas veiksmīgi iztīrīja bebru aizdambēto grāvja posmu. Līdz ar to ir jāsaka paldies pašvaldībai par sadarbību!
Šobrīd pateicoties Misas lauku iedzīvotāju darbībai un Ceļu dienesta darbam ūdens līmenis nokrities par ~1m no maksimālā bebru izraisītā uzpludinājuma un būtisku šķēršļu meliorācijas ūdeņu aizplūšanai nav.
Tomēr nepieciešama grāvja sakārtošana pilnā apjomā, ko būtu jāpaveic konkrētās teritorijas īpašniekam nevis pašvaldībai. Vai arī jāpaveic pašvaldībai, bet ieguldītie līdzekļi jāpiedzen no zemes īpašnieka.
Skaidri redzams, ka grāvja gultne ir nopietni aizsērējusi un caurteka ir daļēji sabrukusi.

Misas lauku iedzīvotājiem pastaigu laikā jāturpina novērot situācija, jo visticamāk bebri turpinās savu darbību augšup vai lejup no iztīrītā grāvja posma, līdz ar to būs nepieciešama turpmāka rīcība.

Iepriekšējais ieraksts par šo jautājumu -
https://misaslauki.blogspot.com/2018/12/bebra-dambis-2018.html

Baldones ceļu dienesta traktors veic gultnes tīrīšanu

Tiek novērtēta situācija

Grāvja gultne Z virzienā no caurtekas ~30m garumā iztīrīta, vairs ne miņas no bebru dambja

Iespējamā bebru ala

Šādai būtu jāizskatās visai maģistrālā grāvja gultnei
Iztīrīts neliels grāvja posms arī pirms caurtekas

Tā izskatās grāvja gultne tālāk aiz iztīrītā posma, līkloči ap krūmu puduriem ūdens straumei pārvarot dažādus aizsērējumus  

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru