Lapas

pirmdiena, 2018. gada 17. decembris

Nekustamā īpašuma nodoklis 2018

2018.gadā lielai daļai Misas lauku gruntsgabalu īpašniekiem tika piestādīts nepieredzēti liels nekustamā īpašuma nodoklis no Baldones novada domes par uz īpašuma esošajām dārza mājām vai noliktavu ēkām.
Nodokļa aprēķina pamatā izmantoti realitātei neatbilstoši ēku novērtējumi, piemēram, koka neapdzīvojamu 41m2 dārza noliktavu, novērtējot vairāku desmitu tūkstošu apmērā. Un uz tā pamata, piestādot nesamērīgu nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkās nav deklarētu iedzīvotāju.
Šādas pašvaldības politikas mērķis ir piesaistīt maksimāli daudz deklarēto iedzīvotāju, jo ja persona ir deklarēta Baldones novadā, tad aptuveni 80% personas samaksātā ienākumu nodokļa no darba algas nonāk pašvaldības budžetā, kas veido lielu daļu pašvaldības ieņēmumu.
Šāda politika teorētiski varētu būt pieņemama, ja pašvaldība vismaz daļu no iekasētajiem nodokļiem ieguldītu Misas lauku infrastruktūrā, tomēr nekāds būtisks atbalsts nav saņemts. 2018.gadā pašvaldības greideris divas reizes veica galvenā Misas lauku ceļa greiderēšanu, kuras kopējās izmaksas vērtējamas aptuveni 100EUR apmērā. Šādu pašvaldības ieguldījumu mūsu ciematā nevar uzskatīt par proporcionālu saņemtajiem nodokļu maksājumiem. 
 
Salīdzinoši DKS ieguldījums ciemata infrastruktūrā (ceļi, ūdensapgādes sistēma, elektrotīkls) 2018.gadā pārsniedz 4000EUR.
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai mazinātu nesamērīgu nekustamā īpašuma nodokļa rēķinu piestādīšanu, informējam, ka ikvienam īpašniekam ir tiesības vērsties ar iesniegumu Baldones novada domē:
 - ar aicinājumu novērtēt ēkas atbilstoši faktiskajai situācijai, ņemt vērā, ka ēkas nav piemērotas dzīvošanai, kā arī to, ka dzīvesvieta ir jau deklarēta citā vietā. Un pieprasīt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu atbilstoši reālajam ēku stāvoklim.
 
Arī tad, ja rēķins jau ir izrakstīts, saglabājas tiesības pieprasīt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķināšanu atbilstoši reālajai situācijai.
 
Iesniegums jānosūta ierakstītā vēstulē -
Baldones novada dome,
Pārupes iela 3, Baldone,
Baldones novads, LV- 2125
 
Vienlaicīgi pastāv iespēja prasīt pašvaldības palīdzību nekustamā nodokļa nomaksai!

Papildinājums:
Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, kā arī citu iemeslu dēļ. Ar Baldones novada domes lēmumu no 2019.gada 1.janvāra ir atcelta paaugstināta nodokļa likme dārza mājām līdz 40m2.

1 komentārs:

  1. Uzrakstiju vestuli BD...atbilde...likum ir likums nav deklaretas personas maksa pa pilno...un ja es uzskatu ka eka ir neapdzivojama man jagriežas buvvalde un no viniem dabut par to attiecigo dokumentu...buvvalde teica ka darza maja(jaunceltne) bez udeni un nav nodota ekspluatacija...ir piemerota dzivošanai...ta ka attisnojumu par nedeklarešanu tas nevar izmantot...varbut kadam vel ir kadas domas sakara ar šo situaciju...mans t.26798613

    AtbildētDzēst