Lapas

otrdiena, 2015. gada 22. decembris

Misas lauku elektrotīkls III


Turpinot meklēt variantus, kā efektīvāk saremontēt esošo koka stabu posmu vietējā tīklā.

Ņemot vērā, ka esošajiem koka stabiem un trijkājiem, laika gaitā ir nolietojusies (bojāta no trupes, saplaisājusi vai sapuvusi) tieši augšējā daļa, kur stiprinās kāši. Un tieši ar to arī ir saistīti lielākie riski vadu noturībai un no tā izrietošiem īssavienojumiem un citiem iespējamiem tīkla bojājumiem.

Lai izvairītos no šīm problēmām un nebūtu jāmaina visi koka stabi, lētāks risinājums (viens no elektriķu piedāvātajiem) ir pa esošiem koka stabiem, bet nedaudz zemāk, novilkt izolēto kabeli. Jaunos kāšus stiprināt caururbjot stabu, trijkājus papildus nostiprināt augšā, bet individuālos stabus apzāģēt virs jaunā kabeļa stiprinājuma vietas, lai samazinātu slodzi uz stabu stiprinājumu vietu apakšā. Stabiem salikt jaunas "cepures".

Kopējās izmaksas būtu aptuveni 5000 EUR un tas nodrošinātu esošā koka stabu posma ekspluatāciju vēl līdz pat 10 gadiem. Šāds risinājums ir redzēts arī Sadales tīklu līnijās.

Ir arī risinājums visu 300m garo elektrotīkla koka stabu posmu aizstāt ar pazemes kabeļiem. Izmaksas aptuveni 15000 EUR. Tomēr šāds risinājums būtu attaisnojams, tikai tādā gadījumā, ja šo izbūvi veicam atbilstoši visiem Sadales tīklu standartiem, kas var sadārdzināt šādu risinājumu vēl vairāk.

Līdz nākamajai kopsapulcei pavasarī tiks apkopoti visi iespējamie tīkla koka stabu posma remonta varianti un kopsapulcei būs jāpieņem lēmums, kādu risinājumu izvēlēties, jo remonta izmaksu summa pārsniedz naudas līdzekļu limitus, attiecībā uz kuriem lēmumu var pieņemt Misas lauku vadība.

Būs jāizvēlas vai veikt esošā tīkla remontu vai pāriet uz individuālajiem pieslēgumiem, ja remontējam vietējo tīklu, tad kādu variantu izvēlamies, ilgtermiņa risinājumu vai termiņā līdz desmit gadiem, kā arī kur konkrētajam risinājumam ņemt finansējumu.

Ir veikta izpēte par iespēju piesaistīt ES fondu līdzekļus mūsu tīklam, tomēr dažādu argumentu dēļ iestāžu atbilde ir negatīva, kā nozīmīgākais atteikuma pamatojums ir apstāklis, ka ML teritorijā nenotiek nekāda uzņēmējdarbība (ražošana). Vienīgais ārējā finansējuma avots, ko būtu iespējams piesaistīt, ir 40% Sadales tīklu līdzfinansējums jauna tīkla izbūves gadījumā.

Galvenais plus, izbūvējot jaunu pazemes elektrotīklu - visa elektrotīkla uzturēšanu un ar to saistītās izmaksas tiek nodotas Sadales tīklu atbildībā.  Mīnus – augstas sākotnējās izmaksas.

Turpinot uzturēt esošo tīklu, kā mīnusu var minēt to, ka pašiem jāveic uzturēšana un jāsedz elektrības zudumi (kopējās elektrotīkla uzturēšanas izmaksas gadā uz vienu zg. ir ~16EUR (32% no biedra naudas iemaksas)), kā plus jāmin tas, ka ML kā juridiskai personai un lielajam klientam (patērētājam) ir nedaudz zemāks tarifs, tāpat, lai sakārtotu esošo tīklu nav nepieciešamas lielas individuālās investīcijas, nenoliedzams fakts ir arī tas, ka elektrotīkls saliedē ML iedzīvotājus un liek turēties ciešāk kooperatīvā.

Apkopojot visus iepriekšējos ierakstus zem tēmas Misas lauku elektrotīkls, jānorāda, ka visas vietējā tīkla nolietojuma problēmas ir risināmas, ja ir attiecīgs finansējums.

Uz doto brīdi jau ir daļēji atrisinātas trešās līnijas sadalnes problēmas, demontējot veco atdalītāju un uzstādot jaunu, tāpat vienā pieslēgumā ir nomainīts pieslēguma (pie gaisa līnijas) vads un drīzumā (iespējams jau tuvāko svētku brīvdienu laikā) tas tiks izdarīts vēl vienā pieslēgumā, tāpat ir veikts nopietns darbs zudumu samazināšanai gan vienpadsmit vietās apzāģējot līnijās ieaugušos kokus un krūmus, gan veicot nefunkcionējošo pieslēgumu atslēgšanu.

Tomēr, kā jau iepriekš minēts, gala lēmums par lielo izmaksu darbiem elektrotīklā drošu elektrības piegāžu nodrošināšanai būs jāpieņem kopsapulcei.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru