Lapas

sestdiena, 2020. gada 18. aprīlis

Kopsapulce 2020

Atbilstoši iepriekš izsludinātajam no 2020.gada 18.aprīļa līdz 25.aprīlim notiek elektroniska kopsapulce, lai varam izskatīt minimālo jautājumu loku Misas lauku funkciju nodrošināšanai un atskaites iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā līdz 1.maijam.
https://misaslauki.blogspot.com/2020/03/kopsapulce-elektroniski-lidz-25042019.html

Lūdzu iesūtīt uz e-pastu misaslauki@inbox.lv vai īsziņu veidā uz tālruni 28307127savu balsojumu PAR vai PRET, par 3 izskatāmajiem jautājumiem līdz 2020.gada 25.aprīlim- 

1. Kopsavilkuma par 2019.gada darbu un budžeta plāna izpildi apstiprināšana.
2. 2019.gada pārskata apstiprināšana.
https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-2019gada-darbu-plana.html
3. 2020.gada darbu plāna apstiprināšana.
https://misaslauki.blogspot.com/2020/01/galveno-darbu-plans-2020.html

4. Izteikt viedokli par iespējām veikt melnā seguma uzklāšanu uz galvenā Misas lauku ceļa, atbalstiet vai neatbalstiet.
https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/melna-seguma-uzklasanas-iespejas-2020.html


Stabilizējoties situācijai valstī, organizēsim tradicionālo kopsapulci klātienē, izskatot plašāku jautājumu loku.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru