Lapas

ceturtdiena, 2020. gada 9. aprīlis

Ceļu remontdarbi 2020 II daļa

Misas lauku ceļu remontdarbi ilga 2 nedēļas - šķembu pakāpeniska ievešana un šķembu izlīdzināšana vairākos piegājienos. Kopumā ievesti un izlīdzināti 126m3 dolomīta šķembu.
Darbu laikā bija vairākas tehniskas problēmas gan šķembu piegādātāja transportam, gan traktortehnikai. Tika uzdurta riepa, neizturēja hidraulika, tomēr kopumā viss noritēja sekmīgi.

Izmaksas - šķembu piegāde, šķembas, nodokļi - 1943,87EUR, traktora pakalpojumi, nodokļi - 350,9EUR.

1.Visā ceļa garumā šķembu klājums uzklāts 2, 7 un 8 šķērsielā pa kreisi,
2.Papildināts šķembu segums 3, 5, 6 ceļā pa kreisi un 4, 5, 6, 7 ceļā pa labi, kā arī galvenā ceļa dublierim.
3.Izmantojot tehniku - nolīdzināti vairāki ceļmalu nelīdzenumi, pārbīdīts tālāk no ceļa soliņš piena punktā, izlīdzināta taciņa uz mežu pirmajā šķērsielā, pārbīdīti akmeņi, izlīdzināta zeme ap karogu un piestumts akmens, sastumtas smiltis zem vingrošanas rīkiem u.c. darbi. Mūsu ciematā reti kura vieta palika bez uzlabojumiem.

Kopumā par Misas lauku budžeta līdzekļiem esam remontējuši ceļus nepilnu 3km garumā. Paldies iedzīvotājiem par pacietību laikā, kad šķembu kravas apgrūtināja izbraukšanu.
Visi šo remontdarbu mērķi sasniegti. Šogad vēl paredzēts greiderēt atsevišķus ceļu posmus.

Vienlaicīgi notiek galvenā ceļa asfaltēšanas/dubultās virsmas apstrādes iespēju izpēte. Uz doto brīdi izdevīgākais piedāvājums saņemts par dubultās virsmas seguma (analoģiski kā Dzimtmisā) uzklāšanu uz galvenā ceļa.


2 šķērsiela pa kreisi pēc šķembu ievešanas un pirms līdzināšanas

Ieradies miniekskavātors

Izlīdzināta zeme ap karogu

No ēnas saulē izstumts akmens, kas iepriekš atradās zem kokiem

Sākām līdzināt 2 šķērsielu

Laika gaitā bija atsedzies stabu betonējums, lai mazinātu traumu risku, atjaunots smilšu pārklājums

Skats būtiski uzlabojies

Nostiprināta ceļmala

Līdzināšanas procesā

Gatavs lietošanai

Arī galvenajam ceļam šķembu papildinājums

Pielīdzināts

Materiāls savests šķērsielu remontam

Šajā ielā atjaunots segums

Nākamā darba diena traktoram


Veikti šī ceļa seguma remontdarbi

Uzlabojumi arī šajā ceļā

Nostiprināta ceļmala līkumā

Sakopta ceļmala

Arī galvenā ceļa dublierim uzlabojumi

Galvenā ceļa dublieris8 šķērsiela pa kreisi

Papildināts ceļa segums

Viss līdzens

Norakts rises valnis un uzklāts šķembu klājums

Notiek taciņas līdzināšana

3 ceļš pa kreisi

Uzlabojumi 6 ceļā pa labi

Galvenā ceļa ceļmala sakopta, atliek izaugt zālei

Paralēli iedzīvotāji ar līdzīgu tehniku veica uzlabojumus savā zemesgabalā un pie reizes izlīdzināja ceļmalas pieguļošajā teritorijā

Pārvērtības visās ielās

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru