Lapas

svētdiena, 2020. gada 26. aprīlis

Kopsapulces 2020/1 rezultāti

Elektroniskā kopsapulcē piedalījušies 79 biedri, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā parasti piedalās klātienes sapulcēs. Balsojumi 59 gadījumos iesūtīti uz e-pastu, 16 īsziņu veidā un 4 zvanot telefoniski, skaidrojot, ka ir grūtības rakstīt. Pieņemti arī šie balsojumi, ņemot vērā, ka šī ir pirmā elektroniski organizētā sapulce. Nākotnē visiem balsojumi jāiesūta rakstiski.

Saņemti vairāki izvērsti epasti ar komentāriem un priekšlikumiem. Visi komentāri un priekšlikumi orientēti konstruktīvi un pozitīvi. Saņemti ļoti daudz pateicības vārdi par valdes darbu.

Balsojuma rezultāti:

1. Kopsavilkuma par 2019.gada darbu un budžeta plāna izpildi apstiprināšana - PAR 75, PRET 2, ATTURĒJĀS 2;

2. 2019.gada pārskata apstiprināšana - PAR 75, PRET 2, ATTURĒJĀS 2;

3. 2020.gada plāna apstiprināšana - PAR 75, PRET 2, ATTURĒJĀS 2;

4. Izteikt viedokli par iespējām veikt melnā seguma uzklāšanu uz galvenā Misas lauku ceļa - ATBALSTA - 61; NEATBALSTA - 18.

Secinājumi:
1. Gada pārskats tiks iesniegts VID.
2. Plāns 2020.gadam apstiprināts.
3. Galvenā ceļa uzlabošana ar melno segumu tiks pakāpeniski virzīta tālāk atbilstoši vairākuma vēlmēm un balsojumam. Liela daļa no projektu atbalstošajiem biedriem, aicina meklēt risinājumus, lai panāktu pašvaldības līdzfinansējumu un tādējādi maksājums katram biedram būtu mazāks. Citādi no Baldones novada pašvaldības mums neesot nekāda labuma, neskatoties uz veiktajiem lielajiem nodokļu maksājumiem (detalizēts šī jautājuma izklāsts būs atsevišķā rakstā).
4. Balsojumā vienai no 2 pret balsīm nav juridiska spēka, jo ir gan elektrības, gan biedra naudas maksājumu parādi. Balsstiesības ir tikai biedriem, kas veikuši noteiktos maksājumus pret DKS "Misas lauki".
5. Biedru komentāri un priekšlikumi tiks atbildēti no valdes puses atsevišķā rakstā.
5. Lielā atsaucība uz elektronisko kopsapulci, liecina, ka šis ir nākotnes kopsapulču virziens, jo sasniedz daudz lielāku skaitu biedru, tādējādi nodrošinot demokrātiskāku pārvaldi.
6. Paldies visiem, kas piedalījās!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru