Lapas

sestdiena, 2020. gada 18. aprīlis

Kopsavilkums par 2019.gada darbu un budžeta plāna izpildi

Darbu plāns (atbilstoši 2018.gada rudens kopsapulcē nolemtajam) un faktiskās vajadzības:


1.    Veikt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu, piesaistīt traktortehniku - 
ar roku darbu vairākos piegājienos iztīrīti 400m mūsu sistēmas grāvju, ar traktortehniku iztīrīti ~200m grāvja (izmakas kopā 250EUR). Joprojām problēmas sagādā grāvis virzienā uz Misas upi ārpus mūsu teritorijas. Skatīt - https://misaslauki.blogspot.com/2019/08/gravju-tirisana-ar-traktoru-2019.html

2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus  - 
pavasarī ievestas šķembas un veikta to izlīdzināšana (izmaksas 1013EUR). Skatīt - https://misaslauki.blogspot.com/2019/05/celu-remontdarbi-ii-2019.html

3.  Uzstādīt papildus vēl 3 energoefektīvās LED ielu apgaismojuma lampas: vienu uz galvenā ceļa, vienu pie vārtiņiem uz autobusa pieturu un vienu pie galvenajiem vārtiem - 
darbs paveikts (izmaksas 270EUR (lampas un palīgmateriāli, par darbu atlīdzību neviens nav saņēmis)). Skatīt (viena no lampām) - https://misaslauki.blogspot.com/2018/12/apgaismojums-pie-vartiem-2018.html

4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz gaisa vadu līnijai nomaiņu - darbi veikti visa gada garumā, pēc iespējas mazāk atslēdzot elektrības padevi. Izmaksas elektriķa alga, nodokļi, materiāli 1200EUR.

5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai (Lielā talka, kā arī citas mazāka mēroga talkas) - Skatīt viena no talkām - https://misaslauki.blogspot.com/2019/04/

6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu atbilstoši pieejamajiem materiāliem. Materiāli salasīti. Par darbu neviens atlīdzību nav saņēmis. Skatīt - https://misaslauki.blogspot.com/2019/07/jauni-vingrosanas-riki-sporta-laukuma.html

7.   Turpināt izpēti un plānošanu melnā seguma uzklāšanai uz galvenā ceļa (divkārtu virsmas apstrāde). Veikta cenu aptauja.

8.  Nomainīt administratīvās ēkas jumtu. Darbs paveikts, izmaksas 614EUR. Par darbu atlīdzību neviens nav saņēmis. Skatīt - https://misaslauki.blogspot.com/2019/07/jauns-jumts-administrativajai-ekai-2019.html

9.Pārkrāsot noliktavas un administratīvo ēku. Darbs paveikts. Izmantota kvalitatīva krāsa. Izmaksas krāsa un piederumi 300EUR. Par darbu neviens atlīdzību nav saņēmis. Skatīt - https://misaslauki.blogspot.com/2019/08/pabeigta-eku-krasosana-2019.html

10.Turpināt veco elektrības skaitītāju nomaiņu. Gada garumā veikti gan skaitītāju nomaiņas darbi, gan dažādi pieslēgumu apkopes darbi. Elektriķa alga, materiāli, nodokļi 600EUR.

11.Veikt biedru reģistra datu atjaunošanu. Rudenī atjaunoti dati par lielāko daļu biedru. 

12.Veikt žoga attīrīšanu un krāsošanu gar autoceļu V1010. 
Darbs paveikts vasaras laikā. Izmaksas - krāsa un otas 40EUR. Par darbu neviens atlīdzību nav saņēmis.


Ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā
6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā
7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju kārtībā

Visas DKS "Misas lauki" funkcijas 2019.gadā ir bijušas nodrošinātas bez īpašiem starpgadījumiem. Sūdzības no biedriem nav saņemtas. Papildus biedriem sniegts atbalsts visdažādākajos jautājumos, pēc individuāliem lūgumiem (papildus izmaksas nav bijušas). Informācija par katru būtiskāko un interesantāko notikumu ir atrodama šajā mājaslapā. Finanšu situācija ir bijusi stabili laba, vienmēr uzturētas rezerves ārkārtas gadījumiem.

Starpgadījumi mūsu ciematā:
1. vasaras laikā biedra klaiņojošs suns sakodis cita biedra mazu bērnu, radot būtiskus miesas bojājumus, gandrīz pilnīgu pirksta amputāciju. Pateicoties Bērnu slimnīcas dakteriem, pirksta funkcijas pamazām atjaunojas. Notiek izmeklēšana kriminālprocesa ietvaros. 
Secinājumi - suņi jātur pavadā. Nedrīkst pieļaut suņu klaiņošanu. Bērni jūtas drošībā mūsu ciematā un pārvietojās bez vecākiem, šo drošību varam nodrošināt tikai kopīgi rīkojoties atbildīgi.

2.strādnieki pie 226zg. neuzmanīgi karstā un sausā vasaras laikā kurināja ugunskuru mežmalā zem egles, kā rezultātā egle aizdegās. Tikai veiksmīgas apstākļu sakritības rezultātā, viss beidzās ar pāris koku apdegšanu. 
Secinājumi - valstī noteiktais aizliegums kurināt ugunskurus vasaras laikā ir pilnīgi pamatots un to nedrīkst darīt. Mūsu ciematu ieskauj mežs. Aizdegoties mežam vasarā viss ciemats ir apdraudēts. Nekurināsim ugunskurus vasarā. Grills - tikai pieskatīts.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru