Lapas

pirmdiena, 2016. gada 25. jūlijs

Kopsavilkums otrais ceturksnis 2016

2016.gada aprīļa, maija un jūnija aktualitātes Misas laukos

1. No 9.aprīļa nodrošināta centrālās ūdensapgādes sistēmas darbība. Veikta ūdens apgādes ārējās sistēmas apkope. Pieslēdzot ūdeni konstatēti divi ūdensvada bojājumi maģistrāles atzaros, abi bojājumi ar biedru atbalstu operatīvi novērsti. Kopējās izmaksas 148,25EUR (jauni krāni, blīves, manometrs, krāsa, rezerves krāni, muftas u.c.).

2. Organizēta Lielā talka, kuras laikā veikti nozīmīgi Misas lauku un pieguļošās teritorijas sakārtošanas darbi. Izmaksas 35EUR (otas, rullīši u.c. sīkumi).
Vairāk informācijas -
http://misaslauki.blogspot.com/2016/04/liela-talka-2016-misas-laukos.html

3. 30.aprīlī organizēta kopsapulce, kurā pieņemti vairāki būtiski lēmumi Misas lauku attīstībai.
Vairāk informācijas -
http://misaslauki.blogspot.com/2016/04/kopsapulce-pienemtie-lemumi-30042016.html
http://misaslauki.blogspot.com/2016/05/papildus-lidzekli-kapitalajam-remontam.html

4. Kopsapulces lēmumi par statūtu precizēšanu atbilstoši grozījumiem Kooperatīvo sabiedrību likumā reģistrēti Uzņēmumu reģistrā. Izmaksas valsts nodeva 30,59EUR.

5. Veikti elektrotīkla kapitālie remontdarbi.
Vairāk informācijas -
http://misaslauki.blogspot.com/2016/07/elektrotikla-remonts-v.html

6. Veikti sporta laukuma attīstīšanas darbi. Lielākā daļa materiālu saņemta bez maksas no DKS biedriem. Dažādiem sīkumiem (skrūves, stiprinājumi, dažas krāsas u.c.) izlietoti 91,96 EUR.
Vairāk informācijas -
http://misaslauki.blogspot.com/2016/07/sporta-laukuma-tapsana-fotografijas.html

7. Organizēts Līgo 2016 pasākums, kas bija plaši apmeklēts un raisīja pozitīvas emocijas iedzīvotāju vidū.

8. Divas reizes izmantoti zāles pļaušanas uzņēmuma pakalpojumi. Pļautas - ceļmalas, aizaugušākie grāvji, sporta laukums. Izmaksas 90EUR.

9. Nomainīta trešās līnijas atdalītāja sadales kaste un pieslēguma kabeļi. Veikti  dažādi citi remontdarbi vietējā tīklā, tai skaitā novērsti negaisa postījumi pie ūdenstorņa(http://misaslauki.blogspot.com/2016/06/udens-19062016.html). Kopējās elektrotīkla remonta izmaksas (elektriķa darbs, nodrošinātie materiāli, nodokļi) 529,34 EUR.

10. Divas reizes nodrošināta galvenā ceļa greiderēšana.

11. Paralēli šiem darbiem tiek strādāts ar nesakopto zemesgabalu īpašniekiem, notiek darbs ar parādniekiem, veikta sarakste ar valsts iestādēm par Z virzienā aiz Misas lauku teritorijas esošā grāvja iztīrīšanu (gaidām rezultātu), biedru reģistra sakārtošanas darbi, ūdenstorņa elektrības pieslēguma pārbūves darbu plānošana, ielu apgaismojuma ieviešanas izpēte un darbu plānošana, atbalsts biedriem dažādu saimniecisko jautājumu risināšanā u.c. darbi.

Lielākie pirkumi - elektrības kabelis remontiem 100m 115,00EUR, elektrības pagarinātājs 68,59EUR.
Darbs pie 3 līnijas atdalītāja kabeļu nomaiņas
Vecais kabelis

Pēc demontāžas atklājās arī vieta caur kuru vecajā kastē tecēja ūdens

Atceramies par elektrodrošību

Būvuzraugi

Darbu gaitā

Grāvis par kura sakopšanu notiek sarakste

Caur šo grāvi jau ārpus mūsu teritorijas aizplūst visi Misas lauku meliorācijas ūdeņi.

Līgo pasākums

Uzticības pārbaude

Bez ugunskura neiztiekam

Runas, runas, runas...

Atceroties kapitālos darbus elektrotīklā, strādāja līdz krēslai

Vēl viens sakārtots elektrības pieslēgums. (Izdevumus sedz z.g. īpašnieks) 

Ūdenssūkņa automātika, uzstādīts spiediens 1,5 atmosfēras, faktiskais spiediens ir lielāks.

Jaunā 3 līnijas atdalītāja sadales kaste

Faktiskais ūdens spiediens mūsu sistēmā


210 z.g. pirms grausta nojaukšanas,

Šogad jau izlietoti vairāk kā 4000 m3 no Misas lauku ūdensapgādes sistēmas. Tuvojas laiks maksāt dabas resursu nodokli

Vēl viens modernizēts elektrības pieslēgums (izdevumus sedza z.g. īpašnieks)

210 z.g.pēc grausta nojaukšanas un teritorijas sakopšanas. Z.g. ir pārdošanā.

Papildinājums sporta laukumā. Izmantojam jauno pagarinātāju. Paldies Pēterim par atbalstu ar metināšanas darbiem!

Iztaisnojam stabu, ko nebija izdevies iztaisnot Lielās talkas laikā. Vārti atkal ir aizverami. Paldies biedram par palīdzību ar metināšanas darbiem.

Sakopts arī 225 z.g. tas arī ir pārdošanā.

Pēc nopļaušanas. Tiltiņam tiek plānota rekonstrukcija, nepieciešama dēļu nomaiņa

Satiksmes drošībai pašu spēkiem nopļaujam arī ceļmalas pie iebraucamajiem vārtiem. Uzlabojam redzamību.

Uzlabojam ceļa pārredzamību.

Viss nopļauts, sakopts un tīrs.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru