Lapas

pirmdiena, 2019. gada 29. aprīlis

Lielās talkas rezultāti 27.04.2019.

Spēks ir vienotībā!
Misas laukos arvien vairāk iedzīvotāji iesaistās teritorijas sakārtošanas un attīstīšanas darbos. Šogad ar talkas dalībnieku atbalstu:
  • atjaunots krāsojums sporta laukuma vingrošanas inventāram;
  • nostiprināta un atjaunota grāvjmala vietā, kur tā regulāri tika izskalota;
  • apzāģēti koku zari un krūmi vietās, kur tie traucēja satiksmei;
  • pārkrāsota fasādes siena noliktavas/sapulču ēkai;
  • no sporta laukuma nogrābti pa ziemu sakritušie zari un čiekuri, kā arī izrakti 3 vecie koku celmi;
  • sakoptas ceļmalas gan Misas lauku iekšējos ceļos, gan pieguļošajā ceļā;
  • sakopta teritorija pie zemesgabaliem, kuru īpašnieki šobrīd neatrodas Latvijā;
  • novākti atkritumi gar autoceļu V1010, kas ved uz mūsu ciematu 1,5km garā joslā;
  • no meža izvesti vairāki nelikumīgi atkritumu krāvumi;
  • kopumā šogad piepildīti un izvesti aptuveni 130 atkritumu maisi.

PALDIES VISIEM LIELĀS TALKAS DALĪBNIEKIEM!

Papildus jāsaka paldies par atbalstu Baldones novada pašvaldībai par nodrošinātajiem atkritumu maisiem un traktortehniku atkritumu izvešanai. Atsevišķs paldies jāsaka traktora vadītājam, kas nenobijās iebraukt dziļās meža stigās, lai izvestu lielāko nelegālo atkritumu krāvumu.

Kopumā esam paveikuši lielus darbus kopējam labumam, padarot Misas laukus par arvien sakoptāku vietu gan vasaras, gan patstāvīgai dzīvei, tādējādi pakāpeniski un mērķtiecīgi virzāmies uz labākā šāda tipa ciemata statusu Latvijā.

Talkā piedalījās pārstāvji no Misa Nr.17, 33, 51, 76, 84, 86, 98, 107, 110, 114, 142, 146, 156, 170, 196, 198, 216,  223.

Turpinājums sekos...

Stipriem vīriem nopietni darbi. Jānis, Gatis un Normunds strādāja operatīvi un kvalitatīvi. Būtiski nostiprināta un pielīdzināta izskalotā grāvjmala.

Ceļmalas nogrābtas

Lapas zemes ap ceriņiem bagātināšanai

Tīrs

Patīkams skats

Arī soliņa apkārtne kārtībā. Paldies Tatjanai

Dāmas strādā rūpīgi

Liela rosība dažādos virzienos. Arī jumts attīrīts no skujām un čiekuriem.
Trīs vīri un trīs likvidēti celmi

Četras krāsotājas un viens krāsotājs

Paralēli citā sektorā savākti pa ziemu sakritušie zari

Triecienkomanda! Vēl viens sakopts krustojums

Kurš teica, ka grāvjos nav ūdens? Atliek tikai iztīrīt gultni

Parādās pat straume

Traktors piepildīts ar baltiem maisiem no Misas lauku apkārtnes

Visiem interesantiIebraucam mežā un izvedam divus mežā savestus atkritumu krāvumus

Super!

Jauni toņi sporta laukumā

Ne miņas no vecajiem celmiem

Gatavs

Perfekti!

Prieks skatīties un laiks vingrot!

Neviena zariņa, zāliens attīrīts un gaidām lietu

Vērtīgs darbiņš, paldies vīriem!


Atliek tikai sportot!

Viss sakopts!


Misas lauki gatavi jaunajai 2019.gada sezonai!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru