Lapas

otrdiena, 2016. gada 26. janvāris

Darbu plāns 2016. gadam

 1. Veikt darbus elektrotīkla remontam atbilstoši kopsapulces lēmumam
 2. Uzsākt galvenā ceļa apgaismojuma atjaunošanu, uzstādot automatizētas un energoefektīvas LED ielu apgaismojuma lampas
 3. Turpināt elektrības zudumus mazinošus pasākumus
 4. Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai
 5. Uzlabot iedzīvotāju autobusa gaidīšanas apstākļus vietējā pieturā
 6. Remontēt perimetra žogu un uzsākt tā pārkrāsošanu
 7. Sakārtot galveno iebrauktuvi Misas laukos
 8. Iztīrīt grāvju kanālu vismaz 200m garumā
 9. Iztīrīt vismaz 10 caurtekas
 10. Sakopt ugunsdzēsības dīķi
 11. Nodrošināt ceļmalu izpļaušanu vismaz divas reizes sezonā
 12. Greiderēt ceļus
 13. Attīstīt sporta laukumu
 14. Organizēt Līgo atzīmēšanu ar sportiskām aktivitātēm
 15. Veikt ūdens apgādes sistēmas apkopi
 16. Pieremontēt administratīvo un noliktavas ēku
 17. Remontēt tiltiņu uz sporta laukumu

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru