Lapas

otrdiena, 2018. gada 9. oktobris

Kopsapulces 29.09.2018. kopsavilkums

1.Sakarā ar īpašnieku maiņu, atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likumam, ar kopsapulces balsojumu uzņemt DKS "Misas lauki" jaunus biedrus - 181zg., 143.g., 97zg., 50zg, 68/70zg.
2. Pieņemta zināšanai pārvaldnieka un padomes atskaiti par 2018.gadā līdz septembrim paveikto.
Galvenie paveiktie darbi -
 • veikts ārkārtas ceļu remonts janvāra mēnesī (no galvenajiem vārtiem līdz līkumam),
 • veikts plašs ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbs (tai skaitā kapitāli izbūvēta 1, 3 un 4 šķērsiela pa kreisi),
 • izmantojot sauso laiku iztīrīta šķērsielu grāvju gultne 350m garumā un 15 caurtekas,
 • veikta 30 individuālo elektrības skapju detalizēta pārbaude (elektrības zādzības un noplūdes nav konstatētas, konstatēts, ka īpašnieki savām mājām nav vienmērīgi sadalījuši elektrības slodzi pa fāzēm, attiecīgi bieži vien no trīs fāzēm tiek noslogota tikai viena),
 • pēc vēja postījumiem un puves dēļ nomainīti Misas lauku zīmes stabi,
 • organizēta Lielā talka (izvestas 2 traktora piekabes ar atkritumiem no ML un pieguļošās meža teritorijas) veikti citi lietderīgi darbi ML labā,
 • uzstādīti 7 jaunie elektroniskie elektrības skaitītāji,
 • veikts žoga remonts un teritorijas sakopšana 1 šķērsielas galā, tai skaitā novākti tur sakrātie koku celmi, 
 • novērsti vairāki ūdensapgādes sistēmas bojājumi,
 • veikta 3 ielu apgaismojuma LED laternu uzstādīšana
 • veikti elektroapgādes, ūdensapgādes un sporta laukuma uzturēšanas darbi
 • 4 reizes izpļautas ceļamalas, sporta laukums un grāvji gar galveno ceļu,
 • sniegts atbalsts biedriem visdažādākajos jautājumos,
 • vēl paredzēti vairāki būtiski darbi, atbilstoši pavasara kopsapulces apstiprinātajam darbu plānam.
3. Pieņemta zināšanai informācija par ūdenssūkņa stāvokli. Sūknim ir nolietojuma pazīmes(samazinājusies ražība, palielināts troksnis, palielināts elektrības patēriņš). Nomaiņa var aizņemt aptuveni 2 nedēļas un izmaksāt līdz pat 3200EUR. Elektrības patēriņš līdz septembrim 776EUR. Šis jautājums jāskata tālāk pavasara sapulcē. Pārvaldnieka priekšlikums, kas atbalstīts no kopsapulces puses, ņemot vērā sūkņa nomaiņas izmaksas, izmantot visu sūkņa resursu līdz tas pārstāj darboties un būt gataviem ieguldīt līdzekļus tā nomaiņai.

4. Attīstības un darbu plāns tuvākajiem 5 gadiem-
 • turpināt LED apgaismojuma attīstīšanu, uzstādīt apgaismojuma lampas pie vārtiņiem uz lielo pieturu un pie galvenajiem vārtiem,
 • gar grants autoceļu V1010 sakopt ML teritoriju un sastādīt tūjas, tādējādi novēršot putekļu nokļūšanu ML teritorijā, kā arī samazinot troksni no autoceļa, kurš pakāpeniski pieaugs, sakarā ar RailBaltica izbūves darbu uzsākšanu tuvākajos gados,
 • centrālo ūdensvadu mainīt tikai vietās, kur rodas bojājumi. Remontam izmantot PVC caurules,
 • uzlabot drošību un sanitārās prasības ūdens urbuma vietai, jāpārbūvē grodu vāki, pēc iespējas jāveic siltināšana,
 • ML iedzīvotāji - bērni prasa futbola vārtu uzstādīšanu sporta laukumā, tomēr pagaidām tam nav vietas, sakarā ar lielo skaitu koku, tiks strādāts pie jaunu atrakciju uzstādīšanas, piemēram, galda teniss un jauni vingrošanas un kāpelēšanas rīki,
 • kā lielākais Misas laukus attīstošais darbs prezentēta galvenā iekšējā ceļa no galvenajiem vārtiem līdz pēdējam krustojumam noklāšana ar analoģisku segumu, kāds dažus gadus atpakaļ tika uzklāts Dzimtmisā - bitumena emulsijas jeb divkārtu virsmas apstrādes segums. Kopsapulcē apstiprināta detalizēta šī jautājuma izpētes uzsākšana. Par šo attīstības jautājumu sekos detalizēta informācija.
5. Sakarā ar jauna kooperatīvo sabiedrību likuma stāšanos spēkā no 2019.gada 1.janvāra būs nepieciešami grozījumi ML statūtos.

6. Ir pagājuši 3 gadi kopš ML vada pārvaldnieks un padome, sakarā ar pilnvaru izbeigšanos un gatavojoties jaunajam Kooperatīvo sabiedrību likuma regulējumam tikai ievēlēta ML valde. Novērtējot pārvaldnieka un padomes darbu, kā arī ņemot vērā pārvaldnieka piekrišanu turpināt darbus, par valdes priekšsēdētāju ievēlēts pārvaldnieks, bet par valdes locekļiem līdzšinējie padomes locekļi. Valdes priekšsēdētājam saglabāta līdzšinējā atlīdzība, kā arī transporta izdevumu segšanas apjoms.

7. Jaunā vienošanās ar Latvenergo nav izdevīga ML, tādēļ tiks meklēti lētāka tarifa risinājumi, pēc iespējas orientējoties sadarbības saglabāšanai ar Latvenergo. Ja neizdosies panākt cenas piedāvājuma samazinājumu, būs nedaudz jāpalielina vietējais tarifs.

8. Pieņemts lēmums, ka visiem biedriem, kuriem gada elektrības patēriņš pārsniedz 600kWh līdz 2020.gada 1.jūlijam jānomaina elektrības skaitītāji pret jaunās paaudzes mūsdienu standartiem atbilstošajiem elektroniskajiem skaitītājiem.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru