Lapas

svētdiena, 2018. gada 15. aprīlis

Ūdens pieslēgts 14.04.2018

Centrālā ūdens apgādes sistēma pieslēgta no 14.04.2018., darbojas 70% no Misas lauku teritorijas. Atlikušajos 30% teritorijas ūdens nokļūs tuvākajās dienās. Ilgstošo kailsalu ziemas un pavasara periodā dēļ, caurulēs vietām sasalis ūdens, kas neizbēgami katru gadu vietām tajās paliek pēc ūdens nolaišanas. Nekādi ūdensapgādes sistēmas būtiski bojājumi pēc ziemas pagaidām nav novēroti.
Laiks pieslēgt ūdeni

Pēc iepriekšējās sezonas noslēguma visi krāni ir atvērtā stāvoklī


Pēc sistēmas apsekošanas, tiek aizgriezti krāni uz apgādes caurulēm un tiek sākta ūdenstorņa skalošana

Elektrības skaitītāja rādījums sezonas sākumā 

Pagājušajā gadā sakārtotā un modernizētā sūkņa elektroapgāde


Tiek ieslēgts sūknis

Ūdensskaitītāja rādījums sezonas sākumā


Kad krāni uz apgādes caurulēm ciet, ūdenstornis tiek pildīts ar ūdeni un tiek veikts tā skalošanas process, lai pēc iespējas mazāk rūsas nosēdumu nonāktu līdz lietotājiem. No skalošanas caurules grāvī paralēli ūdenim ar krietnu rūsas piedevu plūst ārā arī ledus gabali.

Kamēr notiek ūdenstorņa skalošana, teritorijā tiek aizgriezti zemākie ūdens nolaišanas krāni. Virszemes krāni īr atvērti, lai sākoties ūdens pieplūdei gaiss plūstu ārā no sistēmas. 

Tiek apsekota katra lūka

Kad ūdens no ūdenstorņa kļūst dzidrs, tas tiek palaists uz apgādes sistēmu

Ūdeni pieslēdzot spiediens saudzīgs.

Viens no ūdens nolaišanas krāniem

Tiek novērsti sīkie ūdensapgādes sistēmas bojājumi

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru