Lapas

otrdiena, 2022. gada 29. marts

Darbu plāna izpilde par 2021.gadu

Veiktie ikgadējie ikdienas ML ciemata uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).

2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu, attīrot aizsērējumus).

3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).

4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāra sīko bojājumu novēršana).

5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).

6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.

7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).

8. Veikt regulāru koplietošanas teritorijas zālāju pļaušanu (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).


 Papildus darbi:

1.  Rast risinājumus grāvja Z virzienā no ML iztīrīšanai - no pašvaldības vai grāvja īpašnieka puses nekādas darbības grāvja iztīrīsanai nav veiktas. Būtiskākie aizsērējumi ūdens plūsmas no ML ciemata nodrošināšanai tīrīti mūsu spēkiem. Tāpat veikta krūmu ciršana. Kopējās izmaksas 120EUR (darbs, nodokļi)


2.  Sakopt teritoriju ap ugunsdzēsības dīķi - apzāģēti krūmi, uzstādīts žogs bērnu drošībai ar vārtiņiem. Vārtiņi atverami pieauguša cilvēka spēkiem, tādējādi makšķerēt var arī turpmāk. Izmaksas 280EUR (darbs, nodokļi, materiāli, siets, metāls, krāsa)


3. Veikt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus (paredzēts ievest un izlīdzināt līdz 45m3 dažādu frakciju šķembu). Galvenokārt Galakroga ielā un Rīgas ielā - vairākos piegājienos ievestas un izlīdzinātas šķembas 80m3. Leitišu, Baldones, Rīgas, Galakroga, Silamajoru, Dzimtmisas ielās. Kopējās izmaksas 1200EUR (šķembas, piegāde, traktora pakalpojumi)


4.  Pabeigt ielu nosaukumu zīmju uzstādīšanu - uzstādīti visi ielu nosaukumi, tāpat atbalstīti biedri ar namu plākšnu nomaiņu. Ielu nosaukumu zīmju izmaksas 220EUR.


5.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu un modernizāciju - kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz GVL nomaiņu (paredzēts mainīt kabeļus 15 pieslēgumos), skaitītāju nomaiņu, sadales kastu apkopi un remontu - nomainīti 16 skaitītāji, 3 pieslēguma kabeļi, veikta vairāku sadales kastu apkope. Kabeļu nomaiņu kavēja darbaspēka trūkums. Paveikto darbu kopējās izmaksas 1600EUR (materiāli, darbs, nodokļi)


6.  Organizēt Misas lauku 40gadu jubilejas svinības - dažādo ierobežojumu dēļ pārcelts uz 2022.gadu.


7.  Turpināt attīstīt sporta laukumu, papildinot ar jaunām atrakcijām - veikta esošo atrakciju uzturēšana, jaunu atrakciju ierikošanai nepieciešama koku retināšana.


8. Veikt darbus ūdensapgādes sistēmā, nodrošinot pēc iespējas ilgāku centrālās ūdensapgādes periodu - veikta krānu demontāža un vairāku pieslēgumu pārbūve. Centrālā ūdensapgādes perioda pagarināšanu kavēja vairāku individuālo pieslēgumu atslēgšanas iespējas trūkums. Paveikto darbu kopējās izmaksas 450EUR (materiāli remontiem un rezerves materiāli)


9. Sākt darbu pie maģistrālā ūdensvada Rīgas ielā nomaiņas - apzāģēti koki un krūmi, veikta izmaksu izpēte. Bez izmaksām.


10. Veikt ziņojumu dēļa remontu - veikta uzturēšana, 2022.gadā paredzēts veikt jumtiņa nomaiņu. Bez izmaksām.


11. Veikt žoga pie ūdenstorņa remontu. Paveikts, bez izmaksām.


12. Organizēt meža ciršanas darbus, atbilstoši situācijai - nav saņemti vērā ņemami piedāvājumi cirsmas pirkšanai.


13. Remontēt demontēto dziļurbuma sūkni - remonts paveikts, kopējās izmaksas 200EUR (remonts un transporta izdevumi)


14. Veikt kārtējo zaru un krūmu apzāģēšanu, vietās, kur tie traucē satiksmei, elektrotīklam vai ūdensapgādes sistēmai - paveikts, kopējās izmaksas 200EUR (pakalpojums ar motorzāģi)


15. Organizēt Rīgas ielas asfaltēšanas darbus, atbilstoši situācijai - pašvaldība līdzfinansējumu nav piešķīrusi, jautājuma risināšana turpināsies.


 

Citi saimnieciskie darbi:


1.Atbalsts biedriem dažādās situācijās - atbalsts sniegts gan organizējot dažādus darbus, gan iesakot kontaktus darbu veikšanai.


2.Darbi atbilstoši individuāliem lūgumiem - vasaras garumā par atlīdzību DKS veikta individuālo teritoriju pļaušana un uzturēšana.


Administratīvie darbi:


1. Uzturēt kārtībā dokumentāciju - paveikts.


2. Kontrolēt maksājumu kārtības ievērošanu - paveikts, biedri maksājumus veic apzinīgi.


3. Kontrolēt kārtības ruļļa ievērošanu - prasības ievērotas, izaicinājumu ar būtiskiem pārkāpumiem nav bijis.


4. Pabeigt statūtu un Kārtības ruļļa aktualizēšanu - paveikts.


5. Regulāri iesniegt atskaites VID, VVD, Elektrum u.c. - paveikts.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru