Lapas

ceturtdiena, 2021. gada 6. maijs

Kopsapulce elektroniski līdz 15.05.2021.

Lūdzam balsot un izteikt viedokli par izskatāmajiem jautājumiem – rakstot misaslauki@inbox.lv vai sūtot ziņas uz 28307127.


Izskatāmie jautājumi –

1.     Kopsavilkums par 2020.gada plāna izpildi;

2.     2021.gada plāna apstiprināšana;

3.     Informācija zināšanai.

 

 

1.                 Kopsavilkums par 2020.gada plānu izpildi:

1.1.    Turpināt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu - faktiski ar traktortehnikas palīdzību (600EUR traktora un izvešanas pakalpojums) iztīrīts grāvis gar Rīgas ielu, Baldones ielu, Iecavas ielu un Blauku ielu. Ar roku darbu iztīrīts grāvis Vectīreļu, Lielpūteļu, Galakroga ielā un citos mazākos posmos, kur bijuši aizsērējumi (320EUR darbs un darbaspēka nodokļi).

https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/gravju-tirisana-ar-traktoru-2020.html


1.2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus - atjaunots un izveidots no jauna šķembu segums - Iecavas, Lielpūteļu, Mežastūru, Rīgas, Galakroga un Āžakroga ielās. Šķembu un izlīdzināšanas izmaksas 2500EUR. Atsevišķi vairākas reizes veikta ceļu greiderēšana (150EUR).

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/03/celu-remontdarbi-2020-i-dala.html

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/celu-remontdarbi-2020-ii-dala.html

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/celu-greideresana-2020.html

 


1.3.  Papildus videokameru uzstādīšana drošības paaugstināšanai - papildus uzstādītas 3 videokameras. Kopējās izmaksas 220EUR.


1.4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu - kopumā nopietnāki remontdarbi veikti 15 pieslēgumos mainot pieslēguma kabeļus un skaitītājus - 125, 157, 160, 158, 122, 120, 134, 119, 138, 140, 104, 59, 161 u.c. zg. Kopējās izmaksas aptuveni 1550EUR materiāli (daļa materiālu no uzkrājumiem), darbs, nodokļi.


1.5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai - organizētas vairākas aktivitātes, lai paveiktu kopīgām interesēm nepieciešamus darbus, piemēram, sporta laukuma attīstīšanai, futbola laukuma izveidei, krūmu zāģēšanai.

1.6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu -  uzstādīts jumts  šūpoļu/slidkalniņa tornim, uzstādīti futbola vārti u.c. darbi.
Kopējās izmaksas 205EUR.

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/futbola-varti-2020.html

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/jaunumi-sporta-laukuma-2020.html


1.7. Veikt ziņojumu dēļa remontu  - veikti krāsošanas un citi uzturēšanas darbi.


1.8. Veikt ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšanu no korozijas un krāsošanu - veikta torņa tīrīšana, krāsošanas piedāvājumi izrādījās ļoti dārgi. Torņa tehniskais stāvoklis šobrīd neprasa papildus ieguldījumus.

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

1.9. Turpināt veikt biedru reģistra datu atjaunošanu - darbs norit nepārtraukti. 2020.gadā aktulizēta lielākā daļa biedru reģistra informācijas. Svarīgi, lai biedriem mainoties informācijai, šī ziņa tiktu nodota ML valdei.

1.10. Ūdens sūkņa un ūdens torņa aprīkojuma aku remonts, lai nodrošinātu  sanitāro prasību izpildi - veikti vairāki darbi, lai uzlabotu aprīkojumu.

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html

1.11. Veikt ūdensvada nomaiņu pie ūdenstorņa (nomainīt izrūsējušās metāla caurules pret PVC) - darbs paveikts vairākos posmos.

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

1.12. Veikt ūdens analīzes - paveikts

https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/veiktas-kartejas-centralas-udensapgades.html


1.13. Uzstādīt šķērsielu nosaukuma zīmes - paveikts

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/ielu-nosaukumi-2020.html


Veiktie ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).

2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu attīrot aizsērējumus).

3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).

4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāro sīko bojājumu novēršana).
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).

6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.

7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).

8. Veikta regulāra koplietošanas teritorijas zālāju pļaušana (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).

 

Papildus veikta ūdenssūkņa nomaiņa – kopējās izmaksas 1600EUR (materiāli, darbs, nodokļi)

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/dzilurbuma-sukna-bojajums-2020.html

 

Balsojuma rezultāti:

          Par –      ;    Pret –    ;     Atturas –    ;

 

Nolemts: apstiprināt/neapstiprināt 2020.gada pārskatu (par periodu 01.01.2020. - 31.12.2020.) un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā.

 

 

2. 2021.gada plāna apstiprināšana

Galveno darbu plāns 2021.gadam atbilstoši 2020.gada kopsapulcē nolemtajam un ikgadējām vajadzībām:

 

Ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu, attīrot aizsērējumus).
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāra sīko bojājumu novēršana).
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).

6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.

7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).
8. Veikt regulāru koplietošanas teritorijas zālāju pļaušanu (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).

 

Papildus darbi:
1.  Rast risinājumus grāvja Z virzienā no ML iztīrīšanai.

2.  Sakopt teritoriju ap ugunsdzēsības dīķi Āžakroga ielā.

3. Veikt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus (paredzēts ievest un izlīdzināt līdz 45m3 dažādu frakciju šķembu). Galvenokārt Galakroga ielā un Rīgas ielā.

4.  Pabeigt ielu nosaukumu zīmju uzstādīšanu.

5.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu un modernizāciju - kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz GVL nomaiņu (paredzēts mainīt kabeļus 15 pieslēgumos), skaitītāju nomaiņu, sadales kastu apkopi un remontu.

6.  Organizēt Misas lauku 40gadu jubilejas svinības.

7.  Turpināt attīstīt sporta laukumu, papildinot ar jaunām atrakcijām.

8. Veikt darbus ūdensapgādes sistēmā, nodrošinot pēc iespējas ilgāku centrālās ūdensapgādes periodu.

9. Sākt darbu pie maģistrālā ūdensvada Rīgas ielā nomaiņas.

10. Veikt ziņojumu dēļa jumtiņa remontu.

11. Veikt žoga pie ūdenstorņa remontu.

12. Organizēt meža ciršanas darbus, atbilstoši situācijai.

13. Remontēt demontēto dziļurbuma sūkni, rezervei.

14. Veikt kārtējo zaru un krūmu apzāģēšanu, vietās, kur tie traucē satiksmei, elektrotīklam vai ūdensapgādes sistēmai.

15. Turpināt virzīt Rīgas ielas asfaltēšanas projektu, tikai kopā ar pašvaldības finansējumu.

 

Citi saimnieciskie darbi:

1.Atbalsts biedriem dažādās situācijās.

2.Darbi atbilstoši individuāliem lūgumiem.

 

Administratīvie darbi:

1. Uzturēt kārtībā dokumentāciju.

2. Kontrolēt maksājumu kārtības ievērošanu.

3. Kontrolēt Kārtības ruļļa ievērošanu.

4. Pabeigt statūtu un Kārtības ruļļa aktualizēšanu.

5. Regulāri iesniegt atskaites VID, VVD, Elektrum u.c.

 

Balsojuma rezultāti:

          Par –    ;      Pret –   ;      Atturas –   ;

 

Nolemts: apstiprināt/neapstiprināt 2021.gada galveno darbu plānu.

 

3.   Informācija zināšanai

 

1. Jūnija otrajā nedēļā plānota atkritumu konteinera pasūtīšana un novietošana ciemata vidū Rīgas ielā pie lielajām liepām, lai iedzīvotāji var atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem. Mērķis ir samazināt apkārtnes piesārņojumu, tai skaitā gadījumus, kad personas ciemata teritorijā dedzina savus vecos dīvānus. Detalizēta informācija sekos mājaslapā.

 

2.2021.gada rudenī būs jāpārslēdz līgums par elektrības iegādi. Lai samazinātu tarifu visticamāk var nākties izvēlēties citu tirgotāju. Šobrīd elektrību pērkam no Latvenergo. Tuvojoties rudenim tiks veikta cenu aptauja. Informācija sekos mājaslapā.

 

3. Drošība.

2020.gadā konstatēta iekļūšana divos īpašumos gar autoceļu V1010. Materiālie zaudējumi nav būtiski. Kopumā nav konstatētas tendences zādzību pieaugumam, kopš ciematā uzstādījām vairākas videokameras. Notiek patstāvīga sadarbība ar Valsts policiju.

Bijis viens gadījums, kad biedra suns sakodis cita biedra suni. Medicīniskie izdevumi ir segti. Joprojām notiek lietas izmeklēšana.

Lielākos drošības apdraudējumus rada personas, kas pārvietojas ar auto pa ciemata teritoriju, būtiski pārsniedzot atļauto ātrumu, tādējādi apdraudot citu cilvēku veselību. Ciematā pārvietojas bērni. Vienā gadījumā bijušas aizdomas par auto vadīšanu alkohola reibumā. Veikts izskaidrojošais darbs.

 

4. Līdz rudenim biedriem ir jāsakārto savi ūdenspieslēgumi, lai būtu iespēja atslēgt visus ārējos ūdensvadus un krānus. Plānots centrālo ūdensapgādi nodrošināt arī pie mīnus t.

 

5. Kārtības rullim sagatavoti grozījumi, ko izskatīsim klātienes kopsapulcē, jo nepieciešamas diskusijas.

 

6. Atbilstoši Kopsapulces lēmumam par koku ciršanu Misas lauku īpašumos un iegūto līdzekļu ieguldīšanu galvenā ūdensvada nomaiņai, ziemas laikā veikta meža inventarizācija un no Valsts meža dienesta saņemta koku ciršanas atļauja (izdevumi kopā 80eur). Informācija par ciršanas iespēju nodota apkārtnes uzņēmumiem, tomēr interese nav bijusi liela, nelielās meža platības un sarežģīto ciršanas apstākļu dēļ – elektrolīnija, ūdenstornis, žogi, būves. Šobrīd gaidām interesentu piedāvājumus.

 

7.Rīgas ielas asfaltēšanai nav saņemts Baldones novada līdzfinansējums. DKS valde nevirzīs asfaltēšanu bez pašvaldības līdzfinansējuma, tas būtu nepieņemami gadiem samaksāto nodokļu dēļ – gadā pašvaldība no Misas lauku iedzīvotājiem nodokļos saņem vairāk kā 20tūkstošus eiro (nekustamā īpašuma nodoklis, iedzīvotāju ienākumu nodoklis, citas nodevas). Vienlaicīgi pretī nesaņemot nekādus ieguldījumus infrastruktūrā. Ņemot vērā novadu reformu un Baldones novada pievienošanu Ķekavas novadam, DKS valde uzrunājusi politiskās partijas turpmākai sadarbībai. Nodibināta sadarbība ar Ķekavas novada vadošo politisko partiju Jaunā vienotība, prezentēts mūsu ciemats un attīstības plāni, organizēta deputātu kandidātu vizīte klātienē. Saņemtas pozitīvas atsauksmes par kārtību Misas laukos. No Viktorijas Baires (šī brīža Ķekavas novada domes priekšsēdētāja) un Arnolda Keistera (šī brīža Ķekavas novada domes deputāts) saņemts solījums saglabājoties politiskajam stāvoklim un Jaunās vienotības varas pozīcijām domē, Misas lauku ciemata infrastruktūrai Rīgas ielas asfaltēšanai finansējums tiks piešķirts. Nepieciešamais līdzekļu apjoms nav liels, ņemot vērā katru gadu Ķekavas novadā realizētos infrastruktūras attīstības projektus. Arnolds Keisters ir bijušais viena no Ķekavas novada DKS vadītājs, kas detalizēti pārzina DKS darbu un izaicinājumus. Šo informāciju jāņem vērā izdarot izvēli 5.jūnijā paredzētajās Ķekavas novada domes vēlēšanās.

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru