Lapas

piektdiena, 2018. gada 6. jūlijs

Būvniecības dokumentu sakārtošana 2018

Misas lauku teritorijā, labiekārtojot un attīstot savus individuālos īpašumus, ir uzbūvēts daudz un dažādu ēku (privātmājas, vasarnīcas, garāžas, noliktavas u.tml.). Kā zināms atbilstoši normatīvo aktu prasībām būvniecības procesā jābūt noformētiem vairākiem dokumentiem - būvprojektam, būvatļaujai, apdrošināšanai, izmaiņām projektā, saskaņojumiem ar kaimiņiem, inventarizācijas lietai u.c. dokumentiem pēc nepieciešamības. Būvniecībai rezultātā jānoslēdzas ar ēkas nodošanu ekspluatācijā un ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Laika trūkuma, nezināšanas vai citu iemeslu dēļ ne vienmēr visi dokumenti ir sakārtoti atbilstoši noteiktajai kārtībai.
Mūsu ciemats pašvaldības vajadzībām regulāri tiek fotografēts, izmantojot aerofoto iespējas, laika gaitā tiek fiksēts arvien vairāk ēku, par kurām Baldones novada Būvvaldē nav iesniegta būvniecībai nepieciešamā dokumentācija.
Līdz ar to DKS vadība no Baldones novada pašvaldības ir saņēmusi aicinājumu vērst iedzīvotāju uzmanību šīs problēmas risināšanai.

Atbilstoši spēkā esošajam būvniecības procesa regulējumam, katrai būvei jābūt noformētai iepriekš minētajai būvniecības dokumentācijai, ja tā iztrūkst, īpašnieku var saukt pie dažādu veidu atbildības.

Sākot ar 2018.gada 9.jūliju tiks uzsākta detalizēta Misas lauku teritorijas apsekošana, fiksējot visas būves bez dokumentācijas.
Atbilstoši saņemtajai informācijai Baldones novada Būvvalde ir gatava sniegt atbalstu iedzīvotājiem šo jautājumu risināšanā.
http://www.baldone.lv/lv/pasvaldiba/izpildvara/buvvalde/

DKS vadība aicina sadarboties ar Baldones novada Būvvaldi un sakārtot visu nepieciešamo dokumentāciju! Šis process ir laikietilpīgs un prasa arī noteiktus finanšu ieguldījumus, tomēr ņemot vērā, ka laika gaitā būvniecības procesu regulējošās prasības kļūst arvien stingrākas, ir prātīgi sakārtot šo jautājumu pēc iespējas tuvākajā laikā.

Sakārtota būvniecības dokumentācija:
1.Apstiprina būves likumību;
2.Apstiprina būves drošumu;
3.Nodrošina iespēju būvi reģistrēt zemesgrāmatā;
4.Palielina īpašuma vērtību;
5.Dod iespēju īpašumu atsavināt, dāvināt, mantot bez juridiskiem sarežģījumiem.

P.S.
Vienlaicīgi aicinām tuvākajā laikā nojaukt būves, kas nav nepieciešamas, piemēram, kādreiz uzceltās pagaidu būves, savu laiku nokalpojušās būves - sašķiebušies šķūņi, būves, kas uzceltas pārāk tuvu kaimiņu robežām, bīstamas vai vidi degradējošas būves.

Ja šādas būves ir bijušas iepriekš reģistrētas, tad pēc nojaukšanas par šo faktu jāinformē Baldones novada dome, lai tas tiktu ņemts vērā, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli (attiecīgi nodoklis samazinās). 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru