Lapas

sestdiena, 2016. gada 3. decembris

Kopsavilkums par ūdeni

Kad ārā ir ziema un lielākā daļa 2016.gada sezonas darbu jau ir padarīti, laiks atskatīties uz centrālās ūdensapgādes sistēmas rādītājiem.

Centrālā ūdens apgādes sistēma pieslēgta 2016.gada 9.aprīlī un atslēgta 9.oktobrī. Ūdens tika pieslēgts un atslēgts vadoties no laika apstākļiem un uz vietas esošo iedzīvotāju skaita. Ūdens apgādes sistēma nedarbojas pie temperatūras zem 0 grādiem.

Sezonas laikā izlietoti 7489m3 ūdens no Misas lauku dziļurbuma. Jeb aptuveni 41m3 diennaktī, kas ir 82% no atļautā ūdens daudzuma diennaktī (atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai).

Ūdenssūkņa elektrības patēriņš sezonas laikā 2555kWh. Naudas izteiksmē 426,69EUR.

Par katru m3 ūdens ir samaksāts dabas resursu nodoklis 0,03EUR, tātad kopā 224,67EUR. Dabas resursu nodokļa apmēru nosaka ūdens ķīmiskais sastāvs.

Ūdensapgādes sistēmas apkopes izmaksas 148,25EUR (jauni krāni, blīves, manometrs, rezerves piederumi, blīves, krāsa, otas u.c.).

Ūdensapgādes sistēmas kontroles lūku remonts 37,08EUR (materiāli, alga meistaram, algas nodokļi).

Ūdens analīzes 64,71EUR.

Kopējās centrālās ūdensapgādes sistēmas uzturēšanas izmaksas (nerēķinot aprīkojuma amortizāciju) - 901,40EUR

Tātad kopumā viena izlietotā ūdens m3 izmaksas 2016.gadā ir bijušas ~0,12EUR

Plānojot nākamo 2017.gadu attiecībā uz ūdensapgādi -
Sezonas noslēgumā konstatētas divas nelielas ūdens noplūdes, kuras jānovērš līdz nākamajai sezonai. Viena ir novēršama vienkāršā veidā ar minimālām izmaksām, bet otras noplūdes novēršanai visticamāk būs nepieciešami traktortehnikas pakalpojumi rakšanai, metināšanas pakalpojumi un neliela caurules posma nomaiņa.

Ūdenstornim nepieciešams veikt pirmo 3m no zemes pārkrāsošanu sakarā ar intensīvo koroziju.

Ūdens sūknim nepieciešama apkope, lai nodrošinātu tā ilgtermiņa funkcionalitāti arī nākotnē. Sūknis uzstādīts 2007.gadā un bez apkopes nokalpojis jau 10 sezonas.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru