Lapas

piektdiena, 2019. gada 22. novembris

Biedra naudas samaksas kārtība 2020

Atbilstoši 2019.gada 28.aprīļa kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem, biedra naudas apmērs no 2020.gada noteikts 70EUR apmērā (līdzšinējo 50EUR vietā) par zemesgabalu, kas nepārsniedz 600m2. Par platību virs 600m2, noteikta piemaksa 0,03EUR apmērā par m2. Tādējādi, piemēram, par otru 600m2 zemesgabalu turpmāk jāmaksā 18EUR (līdzšinējo 10EUR vietā), par meža platību Misas lauku teritorijā biedra naudas piemaksa nav jāveic.

Misas laukos reģistrēti 48 biedri, kam mūsu ciematā pieder vairāk kā 600m2 liels zemesgabals, kas uzskatāma par pilnībā dabisku un apsveicamu attīstības tendenci, lielākoties biedri iegādājušies blakus zemesgabalus savu saimniecību attīstīšanai.

Lai nodrošinātu precizitāti, DKS "Misas lauki" biedra naudas apmēru katram biedram aprēķinās vadoties no Valsts zemes dienesta informācijas, kas pieejama publiski
https://www.kadastrs.lv/#
šajā vietnē sadaļā meklēt īpašumus jāieraksta īpašuma nosaukums, piemēram, Misa Nr.35, tādējādi ir iespējams uzzināt platību.

Biedra naudas maksājums vismaz 40EUR apmērā jāveic līdz kārtējā gada 31.martam, atlikušais biedra naudas maksājums jāveic līdz 31.maijam.

Biedri, kas biedru reģistrā norādījuši savu e-pasta adresi, līdz nākamā gada 31.janvārim saņems rēķinu ar informāciju par biedra naudas apmēru un nomaksas termiņu. Papildus būs norādīts līdz kādam rādījumam apmaksāta elektrība uz 1.janvāri, informācija par darbu plānu izpildi, darbu plāna projektu nākamajam gadam, tehnisko informāciju par individuālo elektrības pieslēgumu un citu informāciju.

Biedri, kas līdz šim nav iesnieguši informāciju par e-pasta adresi atbilstoši statūtu prasībām,  paziņojumu par e-pasta adresi var nosūtīt uz misaslauki@inbox.lv. Ja biedram nav e-pasta adrese, tad individuāli par to jāziņo un rēķins tiks nosūtīts uz pasta adresi.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru