Lapas

otrdiena, 2019. gada 10. decembris

Mazā talka II 2019

2019.gada 14.decembrī notiks kārtējā mazā talka, šoreiz paredzēts attīrīt grāvmalas no saaugušajiem krūmiem pirmajā šķērsielā pa kreisi.
Pulcēšanās pirmajā šķērsielā pa kreisi no plkst.10.30
Tiks nodrošināts - motorzāģis ar degvielu, cirvji, cimdi un uzkodas.

Ikviens aicināts piedalīties!

Vēlams ierasties gumijas zābakos!

sestdiena, 2019. gada 7. decembris

Jauna ūdens resursu lietošanas atļauja 2019

2019.gada 28.novembrī pēc argumentētas sarakstes Valsts vides dienests izsniedza DKS "Misas lauki" jaunu ūdens resursu lietošanas atļauju, kas pieļauj kopējo gada ūdens patēriņu no mūsu artēziskā urbuma - 18250m3 gadā (līdz šim 10500m3 gadā), nepārsniedzot 50m3 patēriņu diennaktī.


Elektrības apmaksa uz 01.12.2019.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2019.gada 1.decembri.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 30.novembrim.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.12.2019.
W3617 784
ET200718 0
ET200644 228
ET200618 560
ET200595 977
ET200161 1884
ET200033 107
ET200025 744
BG01620 300
BG01613 2000
BG01584 595
BG01254 1905
BG00590 56
AW00975 1122
AW00970 8992
AW00529 421
AW00449 8185
AW00446 2025
AW00441 5202
AW00437 297
AW00435 9925
AW00433 6601
AW00417 13720
AW00410 581
AW00408 452
AW00406 762
AW00215 9233
AW00209 255
AW00199 8590
AW00196 6963
AW00194 9194
AW00186 11130
AW00185 3335
AW00183 3136
AW00161 419
512015-43-2008 3537
50688691-2007 285
4733468-99 7878
4604782-206 12215
46.119.801 86
39602887-85 9352
02795106-2015 3070
62314348 99702
32466563 1886
29520461 782
26207568 504
19845470 12078
8917196 2
7653154 4208
6432905 19849
5027993 1017
3571503 3271
3020797 3340
2087710 208
1716078 3220
1100666 1620
1009838 1681
996633 2082
979543 9650
958549 662
948373 871
933443 2235
906192 304
906132 1470
905925 6449
880026 4312
864394 425
858388 304
789183 309
776001 2075
773814 1132
771379 2653
769113 9042
768045 5939
762450 145
752439 315
752206 6350
728225 2301
727682 2174
676833 1332
675351 1351
675339 901
672456 7077
670329 1124
666152 1724
656576 12424
642752 3000
632800 145
632693 3295
632646 1253
632608 1520
632580 6688
632553 7254
629396 14799
611282 3525
605428 5895
601579 1766
600757 1460
600675 1121
600020 6368
593629 9931
590845 62008
590641 2570
590572 2800
590518 3800
590517 5775
590513 11963
590419 1921
565356 3353
552978 23013
544887 7056
534592 3511
531695 11171
527723 9905
497117 3490
493263 6803
476772 1930
476462 767
471518 159
469833 401
469058 12
448835 68
448527 4830
448217 10191
447867 5728
446676 1638
444359 4592
428023 3700
422010 476
402948 1901
402890 560
402889 663
402459 6111
400284 53
400131 7900
389754 58046
388310 7139
371992 3827
371808 19
370897 1905
370897 0
354917 6394
353858 8882
340962 223
340954 2999
339550 35254
323256 1446
266551 2508
250905 485
242289 5063
205992 4770
205381 500
196740 3517
194601 13933
186011 3552
184880 4134
180779 118
162799 1350
123660 3139
116264 0
115878 14292
113630 3097
111783 6066
111134 4573
71297 8788
50564 1218
30915 115
29942 58554
29919 47963
29896 3962
23328 123
19723 122
6256 1609
6246 1640
6242 1368
5946 1200
524 334

 

piektdiena, 2019. gada 22. novembris

Biedra naudas samaksas kārtība 2020

Atbilstoši 2019.gada 28.aprīļa kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem, biedra naudas apmērs no 2020.gada noteikts 70EUR apmērā (līdzšinējo 50EUR vietā) par zemesgabalu, kas nepārsniedz 600m2. Par platību virs 600m2, noteikta piemaksa 0,03EUR apmērā par m2. Tādējādi, piemēram, par otru 600m2 zemesgabalu turpmāk jāmaksā 18EUR (līdzšinējo 10EUR vietā), par meža platību Misas lauku teritorijā biedra naudas piemaksa nav jāveic.

Misas laukos reģistrēti 48 biedri, kam mūsu ciematā pieder vairāk kā 600m2 liels zemesgabals, kas uzskatāma par pilnībā dabisku un apsveicamu attīstības tendenci, lielākoties biedri iegādājušies blakus zemesgabalus savu saimniecību attīstīšanai.

Lai nodrošinātu precizitāti, DKS "Misas lauki" biedra naudas apmēru katram biedram aprēķinās vadoties no Valsts zemes dienesta informācijas, kas pieejama publiski
https://www.kadastrs.lv/#
šajā vietnē sadaļā meklēt īpašumus jāieraksta īpašuma nosaukums, piemēram, Misa Nr.35, tādējādi ir iespējams uzzināt platību.

Biedra naudas maksājums vismaz 40EUR apmērā jāveic līdz kārtējā gada 31.martam, atlikušais biedra naudas maksājums jāveic līdz 31.maijam.

Biedri, kas biedru reģistrā norādījuši savu e-pasta adresi, līdz nākamā gada 31.janvārim saņems rēķinu ar informāciju par biedra naudas apmēru un nomaksas termiņu. Papildus būs norādīts līdz kādam rādījumam apmaksāta elektrība uz 1.janvāri, informācija par darbu plānu izpildi, darbu plāna projektu nākamajam gadam, tehnisko informāciju par individuālo elektrības pieslēgumu un citu informāciju.

Biedri, kas līdz šim nav iesnieguši informāciju par e-pasta adresi atbilstoši statūtu prasībām,  paziņojumu par e-pasta adresi var nosūtīt uz misaslauki@inbox.lv. Ja biedram nav e-pasta adrese, tad individuāli par to jāziņo un rēķins tiks nosūtīts uz pasta adresi.Raksti drīzumā 2019

1. Elektroapgādes drošība;
2. Atkritumu šķirošana un apsaimniekošana Misas laukos;
3. Melnā seguma ieklāšanas iespējas uz galvenā ceļa;
4. Kopsavilkums par 2019.gada darbu plāna izpildi;
5. Darbu plāns 2020;
6. Informācija jaunpienācējiem 2020;
7. Dažu kilometru rādiusā.

Kopsavilkums par centrālās ūdens apgādes sistēmu 2019

2019.gadā kopējais ūdens patēriņš no centrālās ūdens apgādes sistēmas 9316m3 ūdens.
Tiešās uzturēšanas izmaksas EUR:
Elektrība ūdens sūkņa darbībai - 431,24
Ūdens skaitītāja maiņa - 84,58
Dabas resursu nodoklis - 381,89
Remonta materiāli (krāni, pārejas, blīvējumi, krāsa, otas, cimdi, citi piederumi) - 74
Kopā 971,71

Tādējādi 1 ūdens m3 izmaksas 2019.gadā sastādīja - 0,1043EUR

Dažādi fakti:
- Ziemā uz 2019.gadu nolauzts viens publiskais ūdens krāns, kurš atrasts turpat 150m attālumā un pavasarī atjaunots;
- Sezonas laikā bijuši tikai 2 īslaicīgi aptuveni 20min atslēgumi, kas veikti ūdens vada bojājumu operatīvai novēršanai;
- 5 ūdens krāni nomainīti neatslēdzot sistēmu - nomaiņa zem spiediena;
- Ierīkoti 4 jauni individuālie pieslēgumi;
- 5 gadījumos sniegts atbalsts biedriem individuālo pieslēgumu remontos(izdevumus sedza konkrētie biedri);
- Par galveno cēloni ūdens vada remontiem uzskatāma korozija, tādēļ visur, kur tehniski iespējams, remontos izmantotas PVC detaļas;
- Sistēmas spiediens uzturēts 1,5 - 1,7 atmosfēras, 1,7 atmosfēru spiediens konstatēts pirmajā šķērsielā pa kreisi, zemākā iela ciematā attiecībā pret ūdens torņa tvertni. Kā zināms mūsu sistēmā spiedienu uztur ūdenstornis, bet ūdens sūknis veic tikai uzpildes funkciju;
- Atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai, ūdeni no mūsu artēziskā urbuma varam izmantot tikai 210 dienas gadā, diennaktī maksimālais patēriņš 50m3, visā periodā 10500m3. Šobrīd ir nosūtīts lūgums Valsts Vides dienestam palielināt noteiktos limitus, sakarā ar pēdējo gadu sausajām vasarām un iedzīvotāju pieprasījumu pēc ilgāka ūdens apgādes perioda. Ūdens patēriņš 2018.gadā 10460m3;
- Ūdens sūknis, lai gan ir novērojamas nodiluma pazīmes, joprojām turpina darboties. Budžetā tiek uzturēti līdzekļi, lai nepieciešamības gadījumā to varētu operatīvi nomainīt.

Nākamajā gadā:
 - lai uzlabotu ūdens kvalitāti un pagarinātu ūdens torņa kalpošanas laiku, paredzēts attīrīt ūdens tvertnes iekšpusi no korozijas un pārklāt to ar speciālu emaljas krāsojumu;
- būs nepieciešams veikt čuguna cauruļu remontu/nomaiņu pie ūdens torņa, iemesls korozija;
- jāveic kārtējās ūdens analīzes, kuru veikšanas periods ir divi gadi.